81% е екологичният потенциал на водните тела

Янтра

в поречие Янтра

Велико Търново. Има водни тела, които са в добро състояние, и такива, които не са в толкова добро. Това заяви пред журналисти инж. Данка Маринова, началник отдел ''Планиране и стопанисване'' към басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), предаде репортер на радио ''Фокус''- Велико Търново. За тези водни тела, които не са в добро състояние, басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) предлага програми от мерки за подобряване на състоянието. Основните мерки са изграждане на канализационни системи, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, прилагане на добри земеделски практики, защото основен замърсител на подземните води е земеделието и урбанизираните територии, които нямат изградени канализации. Предлагат се и допълнителни мерки, които подпомагат основните за постигане на доброто състояние. Към този момент ситуацията с поречието на река Янтра относно химическото състояние на водните тела спрямо общата площ на язовирите, измерено в проценти се определя като 59% добро. Добър - 81%, е екологичният потенциал на водните тела за поречие Янтра.
Димитър СПАСОВ
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове които

Нови интернет страници които

  • Гледай в интернет! 5 грешки, които не трябва да правите, когато пътувате с деца

  • Най-актуални страници които

  • 5 грешки, които не трябва да правите, когато пътувате с деца

  • Ekskurzii .Biz! Местата, които трябва да посетите на цени... Начало