Кучета - Защо кучето е произлязло от вълка

Великият зоолог Конрад Лоренц дълго време застъпвал теорията, че кучето произхожда от чакала. Но в прочутата си книга "Така човекът намери кучето" той коригира своето схващане в полза на вълка: "Новите изследвания, по- специално много точните изследвания на Алфред Зайц правят тази теза невероятна".

Задълбочените изследвания на професор Волф Хере от Института по изучаване на домашните животни в Кили доказаха еднозначно, че всички домашни животни, които произхождат от диво живеещи животински популации, водят началото си от един основен вид. Домашното животно образува естествена развъдна група само с този вид и само от него е възможно да се получи поколение, годно за размножаване. Хере доказа също така, че вълкът наистина е родоначалник на кучето. Ето най- важните резултати от неговите изследвания, публикувани за пръв път през 1973 година:
- Мозъкът на всички домашни кучета, независимо от големината им, е с около 30% по- лек от мозъка на вълка. От друга страна различните видове чакали имат по- лек мозък от домашните кучета. Тъй като в процеса на одомашняване животните проявяват слабо нарастване на мозъка в сравнение с дивите животни, чакалът не може да бъде предшественик на домашните кучета. По- малката мозъчна маса при домашните животни се обяснява с приспособяването към съжителство с хората. Намаляването се отнася предимно до центровете на големите сетивни органи: домашните животни не трябва да обработват такова изобилие от дразнители, както дивите животни.
- Докато зъбните белези на кучетата и вълците съвпадат, което при систематиката на бозайниците е важен критерий за родствени отношения, при чакала те се различават.
- Характеристиката на кръвния белтък при вълците и кучетата е различна от тази при чакала.
- Кучетата и вълците се кръстосват на свобода в природата, докато това не е установено при живеещите на свобода кучета и златните чакали.
- Вълците имат много диференцирано поведение на израз, многостранно социално поведение и живеят на глутници. Чакалите живеят по двойки. В това отношение домашното куче също прилича повече на вълка.
Известни са около 35 подвида вълци. Не е известно кой от тях се е насочил към човека и се е превърнал от диво в домашно животно. Не е ясно също така кога и къде е станало това. В науката се приема, че преходът от диво към домашно животно /научният термин е доместикация = одомашняване/ е протекъл едновременно и независимо на различни места по Земята.
Хората са правили опити за опитомяване на различни видове, но само някои от тях се превърнали в домашни животни. Това са предимно животни, които живеят в стада или глутници, тъй като само те признават "йерархията" и проявяват готовност към социално съжителство с човека, като му се подчиняват.


Сподели във facebook


Избрани сайтове животни

  • Анималия - храни и аксесоари за вашите домашни любимци Анималия - храни и аксесоари за вашите домашни любимци, зоохрани, кучета, котки, птици, рибки, гризачи, зооборса на едро и дребн ...