Кучета - Как човекът срещна кучето: Начало на историята

Кучета - Как човекът срещна кучето: Историята на кучето започва преди около 40 милиона години през Еоцена. През този втори период от Терциера, новата ера на земята, живеели малки, яки месоядни хищни животни, наречени Miacidae. Така се нарича семейството на древните хищници. От тях се развили новите хищници, сред които и родът Cynodictis. Техните наследници Tomarctus се считат за преки прародители на вълка. А той, както ще разберете, по всяка вероятност е родоначалник на кучето.

Още преди пет милиона години, към края на Терциера съществувари много родове от така наречените кучеподобни, наричани още Canidae /лат."canis"- куче/. Центърът на появата им е Северна Америка. Там е живял родът Hesperocycon, чиято челюст прилича на челюстта на днешните кучета. Черепът им също притежавал типични за кучетата белези. Hesperocycon вероятно е прародител на вълците, койотите, хиените, енотовидните кучета и лисиците, които в продължение на милиони години са се развили от този първоначален род.
По отношение развитието на живота на земята кучето и човекът са се сближили сравнително неотдавна, преди около 14 хиляди години, тоест в края на последния ледников период. Намерени са пещерни рисунки, които показват кучето като придружител по време на лов. Може също да се предполага, че са го използвали като пазач именно пред тези пещери.
Но още преди това по целия свят хората били следвани неотстъпно от подобни на вълците и чакалите животни. Четирикраките се хранели с останки от ловната плячка на хората, като понякога самите те ставали техни жертви.
Може да се каже и обратното: страхът от вълка води началото си още по-отдавна.
Преподавателят от Виенския университет, палеонтологът проф. д-р Е. Тениус /палеонтологията е наука за животните и растенията от минали периоди в развитието на Земята/ дава следното определение на канидите: "Съвременните животни, подобни на кучета, са единна група хищни животни, приспособени към начин на живот в постоянно движение, както и към разкъсване на плячката при улов". Към зоологическото семейство Canidae спада наред с някои други и родът Canis. Към него принадлежат вълци, чакали и койоти. Други родове каниди са например лисиците, гривестите вълци, енотовидното куче, горското куче, хиеновидното куче или голямоухата лисица. На семейство Canidae са противопоставени подобните на котки /Felidae/. При ловуване те се придвижват с пълзене и удрят плячката си с предна лапа, за да я умъртвят.

Акумулатори с 2 и 3 години гаранция директно от вносителя Кит-93. тягови акумулатори  повече » www.kit93.com 

акумулатори за мотоциклети Акумулатори с 2 и 3 години гаранция директно от вносителя Кит-93
акумулатори Искра Акумулатори с 2 и 3 години гаранция директно от вносителя Кит-93