Половин тон боклук от километър плажна ивица

Половин тон боклук от километър плажна ивица 0

 

Доброволци на Зелени Балкани почистиха най-замърсената част от пясъчната коса, разделяща Поморийско езеро и морето.

Плажна ивица попада в защитена местност Поморийско езеро, но за съжаление, всяка година по-безотговорните туристи отрупват великолепните дюни с най-разнообразни боклуци. Само за няколко часа доброволци на Сдружение Зелени Балкани събраха около 500 килограма отпадъци, сред които бяха преброени над 600 гилзи от ловно оръжие. Въпреки старанието на доброволците, под пясъка и разцъфналите храсти вероятно са останали още стотици следи от стрелба по дивите птици.


Поморийско езеро е защитена местност от 2001г., а от 2002г. е част от списъка на Рамсарската конвенция за световно значимите влажни зони. Като защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 Поморийско езеро опазва 149 вида птици и 9 значими за Общността природни местообитания, сред които бели и сиви дюни.

Освен почистването на пясъчната коса екипът на Зелени Балкани проведе и обучение за разпознаване на дивите птици и растения в района на езерото. Лицензирани към БАН специалисти запознаха доброволците с основните принципи при опръстеняването на диви птици.

Фотографи: Иван Маламов, Любомир Янков, Нели Арабаджиева

За повече информация:
Нели Арабаджиева, Зелени Балкани, тел: 0884257711


Сподели във facebook


Избрани сайтове езеро

Нови интернет страници езеро

  • ГЕОГРАФСКИ СВЯТ Туристически агенции: Светът на Вашите мечти Предание за Самуил - Костур и Преспанското езеро

  • Най-актуални страници езеро

  • Известен бизнесмен ще стопанисва езерото при „Чайка”

  • Предание за Самуил - Костур и Преспанското езеро повече » ...