Четвърти Фестивал на белия щъркел в Белозем

Четвърти Фестивал на белия щъркел в Белозем

ще се проведе на 22.V. 2009г. от 10.00 часа на площада в центъра на с.Белозем.

Фестивалът е част от дните на културата и спорта традиционно чествани от Община Раковски и цели да популяризира опазването на емблематичните за района птици.

След обявяването на Белозем за “Европейско село на Белия щъркел” през 2005 година, за четвърта поредна година жителите и гостите на Белозем отбелязват с фестивал настъпването на пролетта и завръщането в селото на всеобщите любимци – Белите щъркели. В музикално-развлекателната програма отново ще вземат участие възпитаници на училища, детски градини и читалища от Белозем и др. селища в община Раковски. Артистичните прояви на участниците ще представят ролята на щъркелите във фолклора ни, както и дългогодишното, хармонично съжителство на птиците и местните хора. Освен повод за веселие мероприятието вече е традиция, утвърждаваща Белозем като своеобразна туристическа дестинация.

Сред официалните гости поканени на фестивала тази година са: Вицепрезидентът на Република България, Министърът на околната среда и водите, Министърът на Културата, Министърът на Образованието, Председателят на Държавната агенция по туризъм, Българския депутат в Европейския Парламент – г-жа Биляна Раева, областната и общинска администрации, неправителствени организации, граждани, ученици и медии.

Допълнителна информация за инициативата

През последните години село Белозем придобива все по-голяма популярност, като “Европейско село на Белия щъркел”. В селището и околностите му гнездят около 25 двойки бели щъркели, като особено впечатляваща е щъркеловата колония от 16 двойки разположена върху покрива на СОУ „Гео Милев”.

Като признание за хармоничното съжителство между хора и щъркели село Белозем е обявено за “Европейско село на Белия щъркел 2005” от Фондация Европейско Природно наследство /EURONATUR/ – Германия, по предложение на СНЦ “Зелени Балкани”. Немската организация ежегодно връчва награда ,,Европейско село на щъркелите”, с която цели популяризиране дейностите за опазването на белия щъркел и природата, повишаване на обществената ангажираност и стимулиране на екологичния туризъм в райони с добре запазени щъркелови популации и природно наследство. Това от своя страна е добра основа за развитие на малки селища, в които липсват други алтернативи за просперитет на местните общности.

За първи път наградата е присъдена на Хърватското село Суgoc през 1994 г. От тогава още редица в Унгария, Австрия, Германия, Полша, Испания, Румъния, Словения и Швейцаря са получили наградата. Някои от селата ежегодно организират Фестивал на щъркела, посещаван от голям брой туристи, природолюбители и медии.

От 2006 г. до момента в Белозем ежегодно се провежда Фестивала на Белия щъркел, който се е превърнал в традиционен празник, не само за жителите на Белозем, но и за гражданите на цялата община. В рамките на инициативата деца и ученици от района участват в различни танци, игри и песни, популяризиращи опазването на щъркелите и техните местообитания. Денят на Фестивала е изпълнен с много празнично настроение.

Подкрепа към провеждането на Фестивала до момента е изказана от Вицепрезидента на Република България г-н Ангел Марин, който през 2006 присъства на Фестивала и лично откри скулптура на щъркела пред кметството в Белозем. Досегашното провеждане на фестивала е уважено и от г-жа Меглена Русинова – зам. Областен Управител на Пловдив, кмета и зам. кмета на Община Раковски, както и представители на различни държавни институции.

Използваме случая да благодарим на всички спомогнали за провеждането на Фестивала и утвърждаването на Белозем като Европейско село на Белия щъркел, както и на всички посетители и официални гости на инициативата.

За контакт:
Градимир Градев, тел:032/626977


Четвърти Фестивал на белия щъркел в Белозем 1
Четвърти Фестивал на белия щъркел в Белозем 2
Четвърти Фестивал на белия щъркел в Белозем 3
Четвърти Фестивал на белия щъркел в Белозем 4
Четвърти Фестивал на белия щъркел в Белозем 5
Четвърти Фестивал на белия щъркел в Белозем 6
Четвърти Фестивал на белия щъркел в Белозем 7
Сподели във facebook


Избрани сайтове Белозем