Пречистване на отпадни води по поречието на Марица

река Марица

Басейнова дирекция-Пловдив планира мерки за пречистване на отпадни води по поречието на Марица

Пазарджик. Планът за управление на речните басейни предвижда редица мерки, които са свързани с няколко вида въздействия. Това каза за радио "Фокус" - Пазарджик директорът на Басейнова дирекция - Пловдив инж. Никола Кърнолски. Предвидили сме мерки за подобряване състоянието на повърхностните води и изграждане на пречиствателни станции на населените места, които са над 2000 жители и са задължителни да бъдат построени до 2015 година. Също там, където има големи обекти, които оказват влияние върху повърхностните или подземни води, сме предвидили мерки за пречистване на отпадъчните води или улавяне на неуловени от канализационни и дренажни системи отпадъчни води и пречистването им. Има мерки, които са свързани с хидроморфологията. Във връзка с подземните води, там най-големият фактор е замърсяване с нитрати, особено по поречието на река Марица. Предвидили сме и прилагане на добри земеделски и фермерски практики, както и мерки за подмяна на водопреносните мрежи, това са водоснабдителните мрежи за питейни води и мрежите за напояване, като това ще доведе до намаляване на загубите на вода, а също така и до подобряването на качеството на водите, които се доставят на потребителя за пиене, както и оптимизиране на селското стопанство. Не на последно място има и мерки, свързани със защитата от наводнения, които са насочени към извършване на проучвателни дейности за актуализиране на хидрологията на реките, за заснемане на подробен релеф на реките и създаване на хидроложки модели и създаване на заливаеми ивици, които да дадат една основа за по-добро управление на високата вълна, допълни Кърнолски.
Ваня НИКОЛОВА
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове които

Най-актуални страници които

  • 9 неща, които не трябва да слагате в пералнята Без пране

  • 5 грешки, които не трябва да правите, когато пътувате с деца