Подробности:

ПАРТНЕРС ЕКСПО

5800 Плевен

Ул. “Иван Вазов” 10 А, офис 1, П. К. 1158

Тел.: 064/801 812; тел./факс: 801 865

GSM: 088/7517812

E-mail: office@partners-expo.com

PARTNERS EXPO

5800 Pleven

10 А, Ivan Vazov Str., office 1, P. O. Box 1158

Tel.: +359/64/801 812; tel./fax: 801 865

Mobile: +359/88/7517 812

Web: www.partners-expo.com

VIII специализирано изложение – договаряне

„Животновъдство – Плевен 2009”

(Информация)

√ Дата на провеждане: 15 – 16 май 2009 год.

√ Официално откриване: 15 май 2009 год. – 12.00 часа

√ Място: Кооперативен пазар – Плевен

√ Провежда се по традиция по време на Празника на град Плевен

√ Преминава под егидата на Министерство на земеделието и храните и Община Плевен с подкрепата на Областна администрация - Плевен

√ Съорганизатори на проявата:

· Асоциация за развъждане на Плевенска черноглава овца – гр. Плевен

· Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни – гр. София

· Национална асоциация по коневъдство – гр. София

· Асоциация за развъждане на българска бяла млечна порода кози – гр. Троян

· Национална асоциация за развъждане на синтетична популация българска млечна – гр. Велико Търново

· Асоциация за развъждане на порода Ил дьо Франс в България – гр. Стара Загора

· Национална асоциация по биволовъдство – гр. Шумен

· Съюз на птицевъдите в България – гр. София

· Сдружение Национална асоциация на зайцевъдите – гр. Плевен

· Международна асоциация «Каракачанско куче» - гр. Стара Загора

√ Специализираното изложение „Животновъдство – Плевен” е естествено продължение на над 170 – годишната слава на град Плевен като център на животновъдството и търговията с добитък в България

√ По данни на Държавен архив – Плевен в книгата „Тържищата в България” (изд. 1942 год.) се споменава за първата изложба за добитък – пазар в Плевен през 1838 год., проведена на Сър пазар – Плевен

√ На изложението ще бъдат представени различни видове и породи високопродуктивни животни от националния генофонд на България. Животните са селектирани от гореизброените асоциации. Представени породи:

Овце – млечни породи: Плевенска черноглава, Синтетична Популация Българска Млечна, Аваси +, Асаф и месодайна: Ил дьо Франс

Кози – Алпийска, Немска Бяла, Англонубийска, Дамаска

Говеда – Черношарено говедо, Българско кафяво говедо, Българска Мурра, Симентал, Монтбелиард, кръстоска Черношарено говедо х Абердин Ангус

Коне – Дунавска, Нониус, Тежковоз, Полукръвна, Рисак

Кучета – Келпи, Каракачанско, Бордер коли, Немска овчарка

Зайци – Цика, Белгийски великан, Пеперуда, Калифорнийски, Новозенладнски

Еднодневни пилета, петли и кокошки общоползвателна кръстоска

Еднодневни пуйчета

Животните ще бъдат само на 15 май 2009 год.

√ Ще бъде демонстрирано професионално стригане на овце.

√ Представят се и фирми с: фуражи, фуражни добавки, специализирано оборудване, ветеринарно-медицински препарати, специализирана литература, кредититране на селскостопанските производители.

√ Участие ще вземат и някои от научните институти в направлението: Институт по фуражни култури – Плевен, Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, Земеделски институт – Стара Загора

√ На отличените животни ще бъдат връчени купи и розетки с трикольори от жури от РДСРЖ – Плевен, която е една от най-големите дирекции в състава на ИАСРЖ – София по брой на контролираните животни в България.
Избрани сайтове Плевен

  • М-Бус ООД автобуси за Бургас, Варна, Слънчев бряг, В.Търново, Карнобат ... Автобусна фирма М-БУС работи с около 100 автобуса, от които 36 чисто нови автобуса в т.ч. 12 автобуса на възраст до 5 години. ...

  • Нови интернет страници Плевен

  • ГЕОГРАФСКИ СВЯТ Туристически агенции: Светът на Вашите мечти Истанбул между Европа и Ориента (от Плевен, В.Търново и Габрово) - 2 нощувки с нощен преход

  • Най-актуални страници Плевен

  • Кмет с точен мерник в международен турнир по стрелба

  • Истанбул между Европа и Ориента (от Плевен, В.Търново и Габрово) - 3 нощувки повече » ...

  • Истанбул между Европа и Ориента (от Плевен, В.Търново и Габрово) - 2 нощувки с нощен преход повече » ...