4.6. Есенни грижи за пчелните семейства и подготовка за зимуване

4. Сезонни грижи за пчелните семейства:
4.6. Есенни грижи за пчелните семейства и подготовка за зимуване
Подготовката на пчелните семейства за зимуване е важен момент от целогодишната работа в пчелина. Правилната и своевременна подготовка за зимуване и самото зимуване са основни предпоставки за активното развитие на пчелните семейства през пролетта. В края на есента приключва цъфтежът на последните медоносни растения - есенен минзухар, някои градински растения /астри, хризантеми/ и др. Животът на пчелното семейство затихва. Майките преустановяват яйцеснасянето и се излюпва последното пило. Само понякога при продължителна и топла есен в някои райони младите майки все още снасят яйца. Пчелите запушват всички пукнатини на жилището си с прополис. През топлите часове на деня те пренасят мед от крайните пити и го складират навътре в центъра на гнездото в освободените от излюпеното пило килийки и оформят мястото за зимуване обикновено в средната част. В късната есен намесата в живота на пчелите е от изключително зна- чение за успешното им зимуване. През този период е необходимо да се извърши следното:
• да се направи последният за годината преглед на пчелнитесемейства;
• да се отдели специално внимание на по-слабите семейства и запасните майки;
• да се осигури пълно спокойствие на пчелните семейства през есенно-зимния период.
При последния преглед се установява наличието на майка, броят на питите и междурамията с пчели, количеството и качеството на меда и прашеца в гнездото. Също така се проверява добре ли са стеснени и затоплени гнездата, има ли осигурен достъп на въздух, съществува ли опасност от външни неприятели, които нарушават зимния покой на пчелите. При окончателното зазимяване гнездата се подреждат към тази страна на кошера, която през зимата и пролетта се огрява най-много от слънцето. В гнездото се оставят толкова пити, колкото пчелите покриват плътно. Питите трябва да са светлокафяви или кафяви, т.е. в тях да е отглеждано пило, тъй като те задържат топлината и пчелите зимуват по- добре в тях. Подреждат се така, че в средата да останат запълнените до половината с мед, а в краищата се поставят по пълните. Стесняването на гнездото облекчава пчелите при поддържането на оптимален температурен режим през зимата. При по-силните семейства гнездото се съсредоточава в южната страна на кошера. При средни и слаби семейства то се сформира в средата, ограничава се от двете страни с преградни дъски, а зад тях се поставят топлоизолационни материали. Ако се налага допълване на хранителните запаси, то се прави с медени пити или мед. Не се препоръчва подхранване със захарен сироп, тъй като поради хладното време пчелите са с намалена активност и работоспособност и не могат да го преработят напълно. Сиропът остава незапечатан в питите, поглъща вода, ферментира и става негоден за зимна храна. Храната през зимата е достатъчна, ако са осигурени 1,5- 2 кг на междурамие за силните семейства и 2,2-2,5 кг на междурамие за слабите. От особено значение е и качеството на пчелния мед, на който ще зимуват пчелите. Ако се констатира наличие на манов мед, той трябва да бъде заменен с нектарен. Мановият мед поради високото съдържание на минерални вещества и някои по-висши захари е неподходящ за зимна храна, тъй като предизвиква токсикози и диарични явления, особено при студени и продължителни зими. Подреденото гнездо се ограничава с преградна дъска и се затопля встрани и отгоре с кече, възглавнички, стиропор или други материали, които задържат топлината и пропускат влагата. Използваните горни възглавници, запълнени с топлоизолационен материал, при студено време предпазват кошера от охлаждане, като намаляват топлоизлъчването. При горещо време го предпазват от прегряване. Добре е във възглавниците да има отдушник. При Дадан-Блатовия кошер ролята на отдушник играе отворът на хранилката, а при многокорпусния - отворът на покривната табла. Над тези отвори се поставя рехаво запълнена възглавница, дебела 6-8 см. Известно е, че за да поддържат оптимална температура в гнездото, слабите семейства изразходват много повече храна от силните, което изтощава пчелите. Това се отразява зле на здравословното им състояние и развитието през пролетта. За да се предотврати загиването на семействата с по 3-4 междурамия пчели, най-добре е те да зимуват по 2-3 в кошер или лежак. Дадан-Блатовият кошер се разделя с плътна преграда на две отделения, всяко с отделен вход. Така събрани, семействата се топлят взаимно и изразходват по-малко храна. При многокорпусните кошери слабите семейства /обикновено оставени за запасни майки/ се зазимяват в горен корпус нас разде- лителната табла, за да се топлят от основното семейство в долния корпус. Тъй като през този период е необходимо пълно спокойствие на пчелните семейства, желателно е пчелинът да бъде ограден, за да не минават през него домашни животни. През късната есен на входовете на кошерите се поставят мишепредпазители. Ако въпреки това се констанира проникване на мишки, те трябва да се отстранят и да се почисти дъното. За борба с гризачите в складовете се поставят капани и отрова за мишки. Кошерите трябва да са настанени на тихо и сухо място, входовете им да са обърнати на юг или югоизток, за да се огряват по-добре от слънцето. Това благоприятства облитането на пчелите. За да не влиза вода през входовете, кошерите трябва да са наклонени леко напред и да са поставени на височина 20-25 см над земята. Ако семействата не са третирани срещу вароатозата или са третирани с препарати с по краткотрайно действие, се прави допълнително третиране с някой акарициден препарат. Особено важно е да не се допусне зазимяване на болни от американски гнилец семейства. Болните семейства се унищожават, а инвентарът се дезинфекцира. Ако в пчелина през пролетта е констатирана нозематоза, с подхранванията трябва да се подаде нозестат или друг противонозематозен препарат (вж. разделите Организация на здравеопазването в пчеларството и Болести по пчелите). Инвентарът на пчелина се почиства и прибира на сухо място. Ако се налага ремонт, той се прави в удобно за пчеларя време.
След приключване на зазимяването на пчелните семейства всички данни за тях се нанасят в тетрадка или бележник.
Избрани сайтове семейства

Най-актуални страници семейства

  • Тайнственият Лаос и Виетнам - новото лице на Индокитай 23.11.2019г. повече » ...

  • Двама професори стават почетни граждани на Козлозуй

  • Хиляди уважиха събора "Дядо Йоцо гледа" край Очин дол