4.1. Грижи за пчелните семейства през зимата

4. Сезонни грижи за пчелните семейства:
4.1. Грижи за пчелните семейства през зимата
В състоянието си на относителен покой през зимата, за да осигури необходимата топлина за своето съществуване, пчелното семейство в зависимост от силата си и при отсъствие на пило консумира от 20 до 30 грама мед на денонощие. Силните семейства изразходват относително по- малко храна, пресметнато на кг. пчели. При по- ниски температури разходът е по- голям. Зимуването е продължителен период от жизнената дейност на пчелните семейства при нашите климатични условия и продължава около 5-6 месеца- от края на октомври до края на февруари.
В процеса на еволюцията пчелните семейства така са се приспособили, че въпреки неблагоприятните зимни условия осъществяват съществуването си с минимално физиологично напрежение на организма си при възможно най- малък разход на храна и относително добро запазване на жизнеността си до настъпване на пролетта.
Успешното им зимуване и тяхната продуктивност през следващия сезон зависят в много голяма степен от технологията на пчелоотглеждане през предшестващия зимуването активен сезон и особено от подготовката за зимуване. Всяко семейство трябва да има млада майка с добри генетически заложби, което гарантира доброто яйцеснасяне и интензивното развитие на семейството през пролетта. От изключително значение е наличието на достатъчно количество качествени хранителни запаси от мед и прашец, разположени правилно в гнездото. Ако семействата са били добре подготвени за зимуването и правилно зазимени, а зимата е нормална, те не се нуждаят от съществена външна намеса. Важното е да им се осигурява пълно спокойствие. Дори най-малкият шум, сътресение или блъскане по кошерите, причинени от хора, животни, птици, минаващи превозни средства, клони на дървета и др. може да доведе до нежелани последици- консумацията на храна се увеличава, кълбото се разхлабва и разкъсва и от него се отделят и умират пчели. В резултат на това семейството отслабва и много често загива.
Пчелинът през зимата се наблюдава външно- за възможно изместване на кошера и покрива, прослушва се посредством тънка каучукова тръбичка, вкарана през входа на кошера- равномерният и спокоен звук на пчелите показва, че семейството е в добро състояние, ако се, ако се чува бръмчене на отделни пчели и шумът е силен, това означава, че има някакво неблагополучие. В такъв случай при първа възможност за отваряне на кошера се вземат мерки за отстраняването му.
За да се освободят от екстрементите, натрупани през зимата, пчелите използват за облитане слънчевите часове през по- топлите зимни дни, когато температурата се покачва над 9- 10 градуса С. Преди облитането мястото пред кошерите трябва да се почисти от снега или водата. За да не загинат, пчелите се посипват с материали за подсушаване- слама, пръчки, сгур и др. По начина на облитането им може да се "прочете" какво е състоянието на пчелните семейства. Дружното енергично облитане показва, че е добро и, обратно- слабото облитане, летежът на единични пчели, бавното им пълзене около входа говорят, че нещо не е наред. Вероятно са налице голяма влага, малко храна, някакво заболяване или други обстоятелства, които смущават семейството. Зимното облитане има и важно санитарно- практическо значение, тъй като заболелите и изтощени пчели излизат от кошера и умират и по този начин се намалява заразата вътре.
Температурните колебания /редуване на топли и студени дни и периоди/ провокират ранното яйцеснасяне на майката. При появата на пило пчелите повишават консумацията на храна и се съсредоточават около пилото. Ако няма пило, разходът на мед е 0,5-0,8 кг. месечно в зависимост от силата на пчелното семейство. При по- слабите семейства разходът на храна от 1 кг. пчели е по- голям, тъй като при тях топлоизолиращата повърхност на зимното кълбо е относително по- голяма. Медът около пилото намалява чувствително, пчелите изяждат храната и достигат до горната част на питите. При внезапно застудяване те не са в състояние да се преместят встрани до питите с храна и дори при наличие на храна в крайните пити семейството може да умре от глад. Това налага при първа възможност да се осигури храна на нуждаещите се пчелни семейства и особено на по- слабите. За целта се подхранват с кристализирал мчелен мед, резервни пити с мед и в краен случай с питки от медено- захарно тесто.
Успешното зимуване на пчелните семейства и по- нататъшното им развитие зависят изключително много от своевременно оказаната им помощ. Всеки опитен пчелар знае как и с какви хранителни запаси са зазимени пчелните семейства. За силните семейства е достатъчно доброкачествена храна не е необходимо да се полагат особени грижи през целия зимен период. Силните, здрави и с достатъчно хранителни запаси пчелни семейства зимуват успешно при всякакви климатични условия без необходимостта от съществена намеса на пчеларя.
Избрани сайтове семейства

Най-актуални страници семейства

  • Тайнственият Лаос и Виетнам - новото лице на Индокитай 23.11.2019г. повече » ...

  • Двама професори стават почетни граждани на Козлозуй

  • Хиляди уважиха събора "Дядо Йоцо гледа" край Очин дол