5. Размножаване на пчелните семейства

5. РАЗМНОЖАВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Основен начин за увеличаване на броя на пчелните семейства е размножаването чрез образуване на отводки, което има големи предимства пред естественото роене. Чрез изкуственото роене може да се размножават най-продуктивните и устойчиви на болести семейства и да се облекчи провеждането на развъдно-подобрителната работа. Чрез създаването на отводки се предотвратява и роенето на пчелните семейства, изравнява се силата им и се възстановява броят на умрелите семейства. При изкуственото роене е необходимо да се знае силата на семействата и времето на започване на главната паша. Семейството в Дадан- Блатов кошер, от което ще се прави отводка, трябва да има 7-8 пити с пило, 11-12 междини пчели, 3-4 пити с прашец и около 10 кг мед, а в многокорпусен - два пълни с пчели корпуса и 12-14 пити с пило. Към изкуствено формиране на нови пчелни семейства се пристъпва до началото на естественото роено. Колкото по-рано се образуват отводките, толкова те ще бъдат по-силни по време на главната паша и по-добре ще я използват. Обикновено отводките се формират 30-60 дни преди главната паша. В райони с ранна главна паша /напр. акациева/ обаче отводките се образуват в края на пашата. По този начин пчелите я използват напълно, а образуването на отводки предотвратява роенето, което обикновено започва след прецъфтяването на акацията. За създаването на отводки трябва да се разполага с необходимия инвентар - достатъчно кошери, изградени пити с мед и прашец, восъчни основи, оплодени майки или зрели маточници. Съществуват няколко начина за изкуствено размножаване на пчелните семейства: образуване на индивидуални или сборни отводки, налитане на пчели при майката и формиране на нови семейства от презимували нуклеуси. Образуването на индивидуални отводки се извършва, като от пчелно семейство, което има 7-9 пити с пило, се вземат 2-3 пити със зряло люпещо се пило с пчелите по тях и се поставят в нов кошер. Прибавят се 2 пити с мед и прашец и допълнително се стръскват пчели от 1-2 пити. Гнездото се ограничава с преградна дъска и се затопля, а входът се стеснява. За да се предотврати случайното преминаване на старата майка в новосформираната отводка, предварително питата с майката се поставя в преносно сандъче. След образуването на отводката майката се връща в старото гнездо. Привечер, когато старите пчели са се върнали в основното семейство, на отводката се придава млада оплодена майка или зрял маточник. След два-три дни се проверява приемането на майката или излюпването на маточника. Ако майката или маточника не са приети, при наличие на яйца или млади личинки пчелите залагат свищеви маточници. Те трябва да се унищожат и на отводката да се даде отново зрял матоник или майка.
Избрани сайтове пчели