2. Правила за работа с пчелите

Съвременните технологии за отглеждане на пчелите изискват пчеларят във всеки момент да знае състоянието на пчелното семейство и да направлява живота на пчелите, като своевременно отстранява появилите се проблеми в семейството и полага грижи за него през цялата година. Това налага периодични прегледи на пчелните семейства и грижи, без обаче да се прекалява и излишно да се тревожат семействата.
При работата с пчелите трябва да се спазват редица изисквания и правила, в резултат на които пчелите се дразнят минимално, живеят спокойно, не изпадат в агресивно състояние и не жилят.
Един от най- важните фактите за спокойна работа е състоянието на времето. Прегледите трябва да се извършват при слънчево, тихо и топло време /оптимални температури 20-30 градуса, но не по- ниски от 12-15 градуса/. В дъждовно, ветровито и студено време кошерите не трябва да се отварят поради дразнене на пчелите, понижаване на температурата в гнездото и опастност от простудяване на пилото. Най- подходящото време за работа е през деня, когато голяма чяст от летящите пчели са извън кошера за събиране на нектар. През периодите, когато няма нектароотделяне, трябва да се работи привечер, за да не се предизвикват кражби между пчелните семейства.
Работата е най- спокойна при наличие на цъфтяща медоносна растителност и обилно нектароотделяна, когато пчелите са ангажирани изключително със събирането на нектар и няма опасност от възникване на кражби.
От съществено значение е поведението на пчеларя. Трябва да се работи спокойно и внимателно, без бързи и резки движения, суетене е чукане по кошера, като същевременно прегледите се извършват по възможност бързо. Продължителните прегледи безпокоят пчелното семейство и разстройват работата му за няколко часа. Застава се отстрани на кошера, без да се минава пред входа и на пътя на пчелите. Ако не се спазват тези правила, пчелите стават агресивни и жилят.
Преди и по време на работата с пчелите не трябва да се употребяват вещества или продукти с дразнеща пчелите миризма- лук, спиртни напитки, парфюми и т.н. Пчеларят трябва да е облечен със светли дрехи от памучен плат и да спазва добра хигиена. Пчелите се дразнят от пот, както и когато попаднат на влакнести дрехи или коса и брада.
Съществено условие за спокойното им поведение при прегледите е използването на пушалка. Пускането на 2-3 струи дим през входа на кошера преди започването на прегледа и периодичното подпушване по време на прегледа успокоява пчелите и те не жилят. Разбира се, не трябва да се прекалява с подпушването, ако условията за прегледа са оптимални и пчелите по начало са спокойни. Прекомерната употреба на дим също разстройва нармалната работа.
Ако въпреки всички взети мерки семейството е възбудено, пчелите жилят и се работи трудно, работата трябва да бъде преустановена и отложена.
Пчелите по начало са миролюбиви насекоми и не нападат и жилят, ако не се дразнят, не им се пречи и се спазват правилата за работа с тях. Въпреки това ужилванията са неизбежни. Те са съпроводени с временна остра болка и изразени в различна степен последващи реакции /зачервяване и отток на мястото на ужилването/ в зависимост от имунитета към пчелната отрова. Обикновено последиците от ужилването отшумяват бързо. Пчеларите постепенно придобиват по- силен имунитет към отровата, привикват към ужилванията и организмът им не реагира дори при по- голям брой. Много опасни са при алергичните хора- дори само едно ужилване може да доведе да много сериозни последствия. Алергичните не трябва да се занимават с пчели.
При ужилване се препоръчва жилото да се извади с нокът или остър предмет /без да се стиска/ и мястото да се охлади. Някои автори препоръчват то да се третира със спирт, оцет или карболова вода. При алергично болни незабавно трябва да се потърси лекарска помощ.
Избрани сайтове пчелите