« назад


Изборът на подходящ район за отглеждане на пчели и подходящо място за създаване на пчелин е от изключително значение за успешната пчеларска дейност. Пчелинът се създава и разполага в центъра на район с достатъчно количество разнообразни диворастящи и културни медоносни растения, които осигуряват нектар и прашец от пролетта до есента. Поради това е необходимо да се прави предварително проучване на състава и количеството на медоносните растения на територия с радиус 2-3 км., на релефа на местноста /равнинен, хълмист, планински/ и наличието на водоизточници /водни басейни, реки, езера и др./.
Най- подходящи са местности с голям брой културни и диви растения, разнообразни по ботанически състав и осигуряващи продължителна и непрекъсната паша през активния период от живота на пчелите. По отношение на релефа за предпочитане са планински и полупланински местности с пресечен терен /наличие на долини, дерета, оврази/. Разликата във височините, различните почвени условия, влагата и слънчевото греене води до различия в периодите на цъфтеж на едни и същи растения, а оттам и осигуряване на по- продължителна паша.
След избора на местността се определя точното място за разположение на пчелина, което е в тясна връзка с неговата доходност. Мястото трябва:
• да е по възможност най- близо до основните медоносни растителни видове;
• да е просторно- на всеки кошер да са осигурени по 2 кв.м. площ;
• да бъде запазено от ветрове, тъй като на ветровито място пчелите не работят добре, растенията отделят по- малко нектар и прашец, пчелните семейства се развиват по- слабо, вятърът пречи на облитането на младите пчели, прави пчелите раздразнителни и често е причина за налитането им в чужди кошери, ако липсват естествено защитени от вятъра места, се прави ветрозащитна стена от медоносни дървета и храсти;
• да има в близост до пчелините чиста течаща вода, но да е далече от големи водни басейни /когато зад такива басейни цъфтят медоносни растения, при ветровито време голяма част от връщащите се от паша пчели падат във водата и умират/;
• да не е близо до захарни заводи, сладкарски предприятия, винарски изби и др.- през периодите на безпашие пчелите се привличат от миризмата, посещават тези места и в резултат на това масово загиват;
• между пчелина и медоносните растения по права линия не трябва да има други пчелини- връщащтите се от паша пчели се задържат в чуждите пчелини и понякога остават там, така че независимо от богатата медоносна растителност не може да се очакват добри резултати;
• здравословното състояние на пчелните семейства в района трябва да е добро- при наличие на болни от заразни болести пчелни семейства /особено на масово заболели от американски гнилец/ избраното място трябва да отпадне;
• при избора на място за пчелин, в който ще се прилага биологично пчеларство, се съблюдават и други допълнителни изисквания /виж раздел Биологично пчеларство/.
Теренът за разполагане на пчелните семейства трябва да се почисти и подравни и да се подготвят площадките за кошерите.
Кошерите се пподреждат в редове, шахматно или групово.
При подреждането в редове те се поставят на 2-3 метра един от друг с разстояние между редовете 3-4 метра. Така се осигурява свободен достъп до тях и удобната работа при отвареното гнездо. Освен това траекториите на летеж на пчелите не се пресичат, избягват се налитанията, кражбите и разпространението на заболявания. За всеки кошер е необходима почистена и опесъчена площадка с размери 1х1,5 метра. Кошерите се повдигат на 20-25 см. от земята /на дървени или метални поставки, които трябва да имат лек наклон напред с цел да не задържат вода/. Същевременно се избягва безпокоенето на пчелите от други насекоми или животни.
При шахматното подреждане входовете на кошерите са обърнати в една посока. При този начин се предотвратява объркването /налитане/ на летящите пчели.
При груповото подреждане кошерите се групират по 2-3, като входовете са обърнати на различни страни. Разстоянието между кошерите в групата е 1-2 метра, а между групите- 10 метра.
Независимо от начина на подреждането те винаги трябва да се огряват от слънцето, а след обяд да са в рядка сянка, т.е. входовете трябва да са ориентирани на югоизток или изток.
За по- добрата ориентация на младите неоплодени майки и пчели, кошерите трябва да бъдат боядисани в различни светли цветове /бял, жълт, светло син/, които се различават от пчелите и за да презпазват кошера от нагряване. Не са подходящи червения цвят /пчелите не го различават/ и зеленият /слива се с околната растителност/.
В пчелина е необходимо да има поилка. Тя се поставя на слънчево и тихо място, за да може пчелите да я посещават от ранна утрин.
Броят на пчелните семейства, които може да се поставят на един пчелин, зависи от количеството на пчелната паша, производственото направление на пчелина и други фактори. За тази цел се изготвя медов баланс на района /виж раздел Медоносна растителност/. Установено е, че при средно благоприятни условия, каквито са най- често условията у нас, максималният брой на пчелните семейства  в един пчелин е около 40-50.
За по- добра организация на работата в пчелина е необходимо наличието на пчеларска постройка. Тя се използва за съхраняване на пчеларския инвентар, центрофугиране и съхранение на меда и на другите пчелни продукти, за подслон и почивка на пчеларя. На временните пчелини се използва неголяма преносима разглобяема постройка /барака/.Сертифицирани стъклопакети, прозиведени от Чех Пласт. Стъклопакети от най-висок клас. Чех-Пласт за вас в избора ви за най добрите сертифицирани стъклопакети.   повече » chehplast.com 

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти