« назад


Наръчникът по пчеларство е разработен от водещи учени и специалисти от пчеларския сектор и има практически характер. Основното му предназначение е да бъде в помощ на българските пчелари при осъществяване на тяхната дейност.

 • Отглеждане на пчелните семейства
 • Кошери и технологии
 • Медоносна растителност
 • Пчелоопрашване
 • Подвижно пчеларство
 • Болести по пчелите
 • Селекция и майкопроизводство
 • Пчелни продукти
 • Основни видове монофлорен пчелен мед
 • Биологично пчеларство
 • Добра пчеларска практика
 • Маркетинг на пчелни продукти
 • Икономика в пчеларството
 • Организация на здравеопазването в пчеларството
 • Законодателство
 • НАССР при преработка на мед и пчелни продукти
 • За *Наръчник по пчеларство*

 • Избрани сайтове Наръчник

  Най-актуални страници Наръчник

 • Курсове по Adobe InDesign - страниране и предпечат Adobe InDesign

 • Обсъдиха разделното събиране и рециклиране

 • All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти