Ново гнездо на двойка морски орли е регистрирано

Ново гнездо на двойка морски орли е регистрирано

от екипа на Зелени Балкани

Гнездото се намира в долното течение на река Тунджа.

Морски орли са наблюдавани от екипа на Зелени Балкани в продължение на няколко години да зимуват в района на разположения в съседство язовир Овчарица.
Първоначално това са млади птици, които поради наличието на достатъчно храна се придържат трайно към района на язовира.
При редовния мониторинг се проследява поетапната смяна на оперението – с промяната на възрастта на птиците.

Новото гнездо по Тунджа е наблюдавано за първи път от Павлин Желев. Гнездото е разположено само на около 2-3 км от активно гнездо на царски орел, с пряка видимост между двете. Явно това не е пречка за двата вида орли, след като морските орли в момента имат две малки, а царския наскоро легна да мъти яйца в гнездото си.

За първи път гнездо на морски орел по Тунджа е открито от Петър Шурулинков и Гиргина Даскалова преди няколко години.

Предстоят съвместни дейности с РИОСВ - Стара Загора и Община Тунджа за осигуряване безпроблемното размножаване на двойката морски орли и оцеляването на малките и гнездото им.

Зелени Балкани от дълги години проучва гнездовите местообитания на морския орел, като усилията на експертите са съсредоточени по поречието на река Дунав и островите по нейното поречие. В района на граничната река е съсредоточена основната част от популацията на морския орел в страната. През последните години се наблюдава повишаване на числеността на гнездящите у нас двойки морски орли, вероятно поради стабилизиране и значителното повишаване на популацията на вида в страните от Северна Европа – Германия, Финландия и др. Вероятно много млади птици от тези страни зимуват в България и при намиране на подходящи условия заемат гнездови територии у нас.

За информация:
Градимир Градев
0885 609 289
,
ggradev@greenbalkans.org

Използвана е снимка от: http://www.naturephoto-cz.com/photos/birds/white-tailed-eagle-3321.jpg


Сподели във facebook


Избрани сайтове години