Балканска бяла мряна

Балканска бяла мряна

За разлика от своите посестрими балканската и маришката мряна, невпечатляващи с големина, на бялата мряна се гледа като на сериозен риболовен обект. На тегло достига до 6-8 килограма, а на дължина почти метър. Тялото е силно издължено, заоблено, покрито с дребни люспи. Главата е дълга, с характерно издължена муцуна. В ъглите на долната уста има по две двойки мустачета. Няма тези цветови нюанси като при другите видове- цветът и е преобладаващо зеленикав, без резки отклонения.
Среща се в Дунав и големите и притоци, като навлиза до средните течения на Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра. Има тяло на отличен плувец и това и помага да се справя със сравнително силно течение. Пасажна риба е. Предпочита каменисти участъци и хареса ли и мястото, може да се задържи през целия ден. Храни се с разни дънни организми, приучена е да приема и тестени храни, качамаци, кашкавал, а също и фуражи- царевица, жито.
Лови се успешно и по двата основни метода- на дъно и на плувка. В Дунав трофейни мрени се хващат основно на заложени на дъно въдици, докато във вътрешните реки приоритет имат плаващите монтажи, но с подаване на стръвта непосредствено до дъното. Масовите риби, попадащи на спортна въдица, са в рамките от половинка до килограм и половина. Практиката показва, че най- подходящото време за улов на бяла мряна са есенните месеци- септември, октомври и ноември. Кълве, макар и със затихваща интензивност, до настъпване на трайните зимни студове.
Избрани сайтове мряна