Мандат

Към края на мандата си едно правителство рекло на народа си:
- Вече живеем по- добре!
Народът помислил малко, пък отвърнал:
- Блазе ви!
Избрани сайтове правителство