Експертна среща за ловния сокол, Абу Даби

експертна среща за ловния сокол, Абу Даби

 

Зелени Балкани участва в експертна среща за ловния сокол, Абу Даби, 4-7 април

На 4-7 април 2009 в Абу Даби, Обединени Арабски Емирства, се проведе експертна среща за ловния сокол . Представител на Зелени Балкани изнесе резултатите от предпроектното проучване за евентуален старт на програма за реинтродукция на вида в България, подготвена заедно с Централната лаборатория по обща екология.

На 4-7 април 2009г. в Абу Даби, Обединени Арабски Емирства се проведе експертна среща за ловния сокол (Falco cherrug). Срещата бе в отговор на искането, внесено от Хърватия на последната среща на страните по Конвенцията за мигриращите видове в Рим, 2008 г., за прекатегоризация на ловния сокол от Приложение 2 в Приложение 1, с което ще се забрани легалната търговия с диви индивиди.

Срещата събра представители на арабските страни, които внасят соколи за лов – Саудитска Арабия, Катар, Обединените Арабски Емирства, и страните, където видът се среща или размножава, от Унгария до Монголия и Китай.

Представени бяха националните числености и тенденции, някои миграционни пътища, причините за категоризирането на вида като «застрашен» според Международния съюз за защита на природата (IUCN) и информация за незаконната търговия с диви индивиди. Бяха изнесени изключително интересни данни за генетичните характеристики на вида и проблемите при различаването му от други два сходни вида – далматинския и северния сокол.

Представител на Зелени Балкани изнесе резултатите от предпроектното проучване за евентуален старт на програма за реинтродукция на ловния сокол в България. Проучването бе изготвено заедно с Централната лаборатория по обща екология към БАН, като Зелени Балкани подготви частта за евентуално размножаване на ловни соколи в плен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора и участва в теренните проучвания за подходящи места за старт на програмата.
Нашите планове бяха посрещнати с интерес от аудиторията, като се надяваме за установим ползотворно сътрудничество в полза на ловния сокол.


Експертна среща за ловния сокол, Абу Даби - Снимка1
Експертна среща за ловния сокол, Абу Даби -
Експертна среща за ловния сокол, Абу Даби
Експертна среща за ловния сокол, Абу Даби -
Сподели във facebook


Избрани сайтове сокол

Най-актуални страници сокол

  • Роженски събор за народното творчество Рожен 2019г. Събор на народното творчество „Рожен“2019г. 19-21.07.2019

  • Германия - Романтичният път (автобус) повече » ...

  • Вдигат паметник на сокол в белослатинско