Разплащанията по САПАРД се бавят

зеленчуци

 

Разплащанията по САПАРД се бавят повече от половин година, алармират зеленчукопроизводители

София. Разплащанията на проекти по програма САПАРД се бавят повече от половин година, алармират от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.
Организацията е изпратила декларация до вицепремиера Меглена Плугчиева, в която земеделските производители молят за предприемане на бързи мерки водещи до рязко подобряване на ефективността на работата на Държавен фонд “Земеделие” и ускоряване на разплащанията по проектите, защото в противен случай последствията за високо технологични направления на българското селско стопанство са не предсказуеми.
В съответствие със сключените договори с фермерите, Агенция САПАРД има тримесечен срок, в който трябва да изплати субсидиите за направените инвестиции. До този момент това не само не е направено, но и по много проекти не са направени и изискваните съгласно нормативните документи проверки.
Много от написаните писма до агенцията са оставени без отговор, а след август 2008 г. комуникацията с ДФ „Земеделие” на практика беше прекратена, се посочва декларацията.
Най-много са загубите от просрочията на кредитите. Фермерите, които са разчитали на средствата по САПАРД, са принудени да теглят нови кредити, за да изпълняват от една страна задълженията си към банките, а от друга - да изпълняват бизнес плановете си, но притиснати от финансовата криза някои банки вече обявяват заемите за изискуеми по съдебен ред.
Необоснованото забавено плащане на безвъзмездната финансова помощ по САПАРД поражда основно няколко проблема: непланирано увеличаване на финансовите разходи до нива, които поставят под заплаха не само ефективността на конкретния проект, а и оцеляването на фирмата като цяло;
увеличаване на себестойността на произвежданата продукция, главно за сметка на относително увеличаване на дела на финансовите разходи в общия обем на разходите; „прахосване” на ценно време, което вместо да се насочи към достигане разчетените в бизнес плана нива, се пилее за предоговаряне на кредитните условия с банките или търсене на допълнително финансиране;
огромно социално напрежение поради забавения ръст на изплащане на трудовите възнаграждения (понякога единствения буфер при недостиг на парични средства); въздържане от високоефективни инвестиции за повишаване на конкурентната способност (планирани предварително или посочени от специалисти в хода на експлоатацията на проекта); поради забавянето от страна на държавните институции на изплащането на суми по европейски програми, има тенденция за отказ на банките от финансиране на проекти по
оперативните програми, което ще постави под удар развитието не само на селското стопанство в България.
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове САПАРД

Най-актуални страници САПАРД

  • Спа хотел Невен, Момин Проход, Костенец Спа хотел Невен - Момин Проход, Костенец