Риболов на кротушки

Риболов на кротушки

В последните години кротушката се превърна в изключително рядка риба у нас. Причина за това е масовото разпространение на костура. Хищникът без проблем изяжда тромавата речна рибка и тя губи позиции сред водоемите ни. Все пак има места, на които тя е запазила прилични ресурси и се лови с успех.
Кротушката е малка вретеновидна рибка от семейство шаранови. Максималните и размери са 20 см. дължина и тегло от 100 гр. Средните параметри на ловените с въдица риби обаче рядко надхвърлят 12-15 см. Кротушката има стремителен вретеновиден силует с хармонично поставени жълтеникави плавници, които са изпъстрени с тъмни пресечени жилки. Гръбчето е зеленикаво- кафяво, сивкаво или дори маслинено. Люспите са сравнително едри за размера на рибката. Характерно е, че по тях няма слуз. От двете страни на тялото по протежение на страничната линия са оформени ивици от по- тъмни петна. Техният цвят може да варира от тъмнокафяв през почти черен до синкаво- черен. Главата на тази рибка е сравнително едра, с големи очи и долно разположена уста, в ъглите на която има по едно мустаче. Всичко това идва да ни каже, че имаме работа с типична дънна риба. Характерно за нея обаче е, че е способна да обитава и доста плитки води, независимо дали са подвижни или не. Все пак предпочитаните от кротушката води трябва да са чисти, като дъното да не е много затревено или тинесто, а покрито със ситен чакъл или пясък.
Риболовът на кротушка е изключително емоционален, въпреки че рибката не впечетлява с размерите си. Отлични резултати напоследък се постигат по река Искър в района на гара Искър. В момента дебитът и е много малък. По реката трудно могат да се намерят вирчета над метър. Кротушката предпочита местата със забавено течение, но не и неподвижната вода. Най- подходящо е да я ловим с фин такъм. За предпочитане е използването на плувка 1 грам, повод 0,10 и кука № 16. Най- добрата стръв е торният червей. Кротушките са лакоми риби и с удоволствие похапват този вид примамка. Важно е обаче червеят да е по- тънък, за да може по- лесно да е усвоен. Работа ще ни свършат също пинките и хирономусите.
Кротушките по принцип са топлолюбиви риби и не кълват в най- студените зимни месеци. В момента обаче са активни и можем да начешем крастата с тях. Още повече, че кулинарната им стойност е доста висока. Препържени, те не отстъпват на нито една речна риба.

Даниел Добрев, в. Уикенд
d_dobrev2008@abv.bg


Сподели във facebook


Избрани сайтове обаче