Кърджали отново е обгазен със серен диоксид

кърджали

 

Кърджали. Две превишения на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в Кърджали днес. Това съобщи Мариана Вълчева връзки с обществеността на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Хасково, предаде кореспондентът на Агенция “Фокус”. Вчера също бяха измерени стойности над допустимия праг на серен диоксид. В 13.00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 988,16 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2,8 пъти над средночасовата норма. В следващия час е отчетена стойност от 402,15 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 1,2 пъти над средночасовата стойност за този газ. Дадено е предписание на Завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух на града. В отговор на предписаните мерки е намалена работата на агломерационната машина в оловното производство с 40 % от работния й обем. Постъпващите към момента стойности за серен диоксид във въздушния басейн на града показват трайна тенденция към намаляване и задържане на стойностите в норма. Регионалната екоинспекция продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въздух в региона.
Мира МИТЕВА
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове диоксид

Най-актуални страници диоксид

  • Владимир Уручев бе домакин на конференция