Боцман и папагал

Един кораб претърпял корабокрушение. Оцелели единствено боцманът и неговият папагал, които били изхвърлени на необитаем остров.
Един ден папагалът се задал от някъде крещейки:
- Шефе, шефе, там има жена!
- Къде?!- скочил боцманът и хукнал след папагала.
Докато летял папагалът през цялото време крещял:
- Ох, какви крачета!
- Ох, каква талия!
- Ох, каква фигура!
След дълго бягане през тропическия лес папагалът казал:
- Ето я!
- Идиот такъв, това е папагалка!!!
Избрани сайтове папагалът