Старият папагал

Продават стар папагал на пазара. Между сергиите минава полицай и папагалът се развикал:
- Ченге глупак! Ченге глупак!
Полицаят се обидил и дал под съд птицата и продавача и. Съдът осъдил папагала да прекара една година в манастир. След година същият полицай пак минава през пазара и гледа същият папагал, седи и мълчи. Полицаят се приближил и му казал:
- Нещо не викаш, а? Аз съм онова същото ченге глупак.
- Късно е да се каеш синко!
Избрани сайтове папагал