Студент

Момче го приемат за студент във Франция. И като го изпраща баща му, му казва:
- Синко, ако имаш нужда от допълнителни пари за любов, пиши в писмото, че са за лов.
След един месец получава първото писмо:
- Татко, прати ми 100 франка за тетрадки, 200 франка за учебници и 500 франка за лов.
Бащата получава след още един месец второто писмо:
- Татко, прати ми 200 франка за тетрадки, 500 франка за учебници и 1000 франка за ремонт на пушката.
Избрани сайтове франка