Доктори

Говорят си двама доктори:
- Чу ли, че Иванов са го уволнили!
- Какво е направил?
- Спал е с пациентка.
- Жалко, добър ветеринар беше...
Избрани сайтове Иванов