Къщичка

- Какво е това, което правиш?
- Къщичка за сови.
- А къде и е вратичката?
- Няма вратичка.
- Тогава совата как ще влезе?
- Няма страшно, тя вече е вътре.
Избрани сайтове Къщичка