Сърни, глигани и благородни елени в Родопите

сърна

Увеличава се популацията на сърни, глигани и благородни елени в Родопите

Смолян. Забелязва се увеличение на популациите от сърна, дива свиня, благороден елен в Родопите съобщи за радио „Фокус” – Смолян директорът на Регионална дирекция по горите – инж. Асен Карабов. Това сочат данните от последното преброяване на дивеча в област Смолян. Според извършената таксация най-голям е броят на сърните – 5078 бр., следван от дивата свиня 3315 броя. Значителен е и броят на зайците, като в цялата област са преброени 10 524 заека. Според данните на РДГ –Смолян, общо 204 мечки обитават родопските гори, което показва спад с 24 мечки в сравнение с миналата година. Броят на благородните елени е 607. Има увеличение и в броя на дивата коза в Родопите спрямо миналата година. Сега са преброени общо 559 от защитения вид, който бе застрашен от изчезване заради бракониерски набези. Родопите обитават и 415 муфлона, 30 елени –лопатари, 120 вълци, 2700 лисици. Преброени са и 608 броя скитащи кучета. Сред птиците, обект на лов, най-голям е броят на глухарите, общо 1164 броя, 2254 яребици и 1046 кеклика. Инж. Карабов посочи още, че общата ловна площ в териториалния обхват на Регионална дирекция по горите - Смолян възлиза на 308 678 хектара и е повече от горския фонд на дирекцията поради факта, че в ловностопанските райони са включени и площи от селскостопанския фонд. Основните видове дивеч, обект на лов, са сърна, дива свиня, благороден елен, глухар и муфлон. От защитените животински видове са разпространени – дива коза, кафява мечка, дивата котка, златка, видра и порове. В ловностопанско отношение територията на РДГ-Смолян е разделена на две, в зависимост от стопанисващите и ползващите дивеча. Предоставените ловностопански райони са с площ 255 086 хектара, или 83% от общата площ се стопанисват от 3200 ловци, обединени в 59 ловни дружинки, регистрирали се в зевет Ловни сдружения. Държавните ловностопански райони с обща площ 53592 хектара се стопанисват от Държавните горски стопанства и Държавното ловно стопанство “Извора” - Девин.
При таксацията през миналата година бяха преброени 565 благородни елена, 26 елени лопатари, 225 мечки, 4919 сърни, 160 вълци. Значителен бе броят и на дивите прасета 3168 броя, лисиците в областта са 2763 бр. дива коза -628 бр., муфлони -393 бр., 1157 броя глухари. Зайците в областта преди година бяха 9660, а скитащи кучета - 551 бр. От ценните за лов птици най-голям бе броят на яребиците 3342 и кеклик -872 бр.
Здравко БЕШЕНДЖИЕВ
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове Смолян

Най-актуални страници Смолян

  • Пакетни цени лято 2019 повече » ...

  • Пакетни цени лято - есен 2019 Пакетни цени лято - есен 2019

  • Пакетни цени пролет- лято 07.05-10.07.19 повече » ...