300 000 фиданки ще засади Регионална дирекция

фиданки смолян

по горите – Смолян

Смолян. Регионална дирекция по горите – Смолян предвижда през настоящата година да залеси 706 декара нови гори в Държавния горски фонд с финансиране от НФ "Българска гора" съобщи за радио „Фокус” – Смолян инж. Асен Карабов - директор на РДГ - Смолян. Община Смолян е предвидила за залесяване 25 дка със собствени средства. На територията на ДГС Чепеларе ще се залесят 6 дка гори, собственост на язовир "Студенец". На попълване подлежат 416 дка култури, в които по различни причини не е достигнат необходимият процент на прихващане. За залесяването и попълването на култури през настоящия сезон ще се използват около 300 000 фиданки, произведени в петте държавни горски разсадника на РДГ - Смолян. Залесяването ще се извърши традиционно с местни дървесни видове като бял бор, черен бор, смърч, бук, зимен дъб, бяла акация и горскоплодните видове - киселица, джанка и дива круша. В малки количества са застъпени интродуцираните видове зелена дугласка и атласки кедър.
През настоящата година ще бъдат отгледани и 3359 дка едно-, две- и тригодишни култури чрез окопаване и изрязване на нежелана растителност.
За плануваните през тази година залесяване и борба с ерозията са необходими 518 500 лв., от които 173 500 лв. са осигурени чрез кандидатстване с проекти от страна на ДГС към Национален фонд ,,Българска гора”. За останалите 345 000 лева ще се разчита на бюджетни средства от ДАГ и на собствени средства от стопанската дейност на ДГС и ДЛС. През пролетта на 2008 г. са залесени 758 дка върху площи в Държавен горски фонд при предварително предвидени 755 дка, съобщи още Карабов. Извършено е залесяване върху 25 дка гори, собственост на ГК "Каракус" и 48 дка гори на община Смолян. Попълнени са и 688 дка, като разчетът е преизпълнен с 2 дка култури.
От 608 дка, извършена почвоподготовка през 2008 год., 517 дка е за залесяване през пролетта на 2009 год.
Там, където не е било необходимо да се изразходват средства за отглеждане на култури, това мероприятие не е извършвано, а икономисаните средства са насочени в други неотложни дейности. Изразходваните средства за залесяване и грижи по създадените култури през 2008 год. са в размер на 467 000 лв.
Екатерина ЧЕРЕШАРОВА
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове Смолян

Най-актуални страници Смолян

  • Роженски събор за народното творчество Рожен 2019г. Събор на народното творчество „Рожен“2019г. 19-21.07.2019

  • Пакетни цени Пампорово- Лято 2019 Пакетни цени-Лято 2019

  • Оферта Пампорово Лято 2019- хотел Ива и Елена Пакетни цени Лято 2019