Зелени Балкани в европейски проект за биоиндикаторите

Зелени Балкани в европейски проект за биоиндикаторите

в биологичните ферми

 

На 24-25.03.2009г., представител на Зелени Балкани взе участие на състоялата се в Цюрих (Швейцария) встъпителната среща по проект "BIOBIO – Indicators for biodiversity in organic and low-input farming systems".

Проектът се изпълнява от консорциум от научни институти и е финансиран от ЕС, с водещ ART от Швейцария http://www.art.admin.ch/org/index.html?lang=en .

От България в консорциума участва Института по генетични растителни ресурси в Садово http://www.ipgrbg.com/ .

Целта на проекта е да се селектират индикатори за състояние на биоразнообразието във ферми с органично земеделие или ферми с висока природна стойност http://www.eea.europa.eu/publications/report_2004_1 , които да са приложими в цяла Европа. Продължителността на проекта е 2009 – 2011 г.

Зелени Балкани са представени в така наречения “Комитет на заинтересованите страни” , съставен от представители на природозащитни НПО, НПО занимаващи се с органично земеделие, Главна дирекция “Околна среда” на Европейската Комисия, Европейската агенция по околна среда, както и потребителски и фермерски асоциации.
Задачата на Консорциума е да предложи индикаторите, а “заинтересованите страни” да ги коментират и одобрят.

За повече информация за проекта и проведената среща:
Симеон Марин,
smarin@greenbalkans.org

 

 


Сподели във facebook


Избрани сайтове проекта

  • Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн. Изработка на авхитектурни и интериорни проекти,професионални 3D визуализации. П ...

  • Най-актуални страници проекта

  • Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация 3D Studio Max Design

  • Обновиха музея в с. Търнак

  • Враца посреща победителите в „Работилница за репортери 2019“