Залесяване и дейности за опазване на царския орел

Залесяване и дейности за опазване на царския орел

 

С настъпването на пролетта и началото на размножителния сезон за царския орел, стартира и полевия сезон за консервационните дейности за вида.

На 28 и 29 март Зелени Балкани, Община Болярово и кметството в село Горска поляна организираха залесяване с цел осигуряване на места за гнездене на царския орел в дългосрочен план. Залесяването се проведе в района на село Горска поляна, като това е един от най-важните райони за царския орел в България. В залесяването участваха над 20 членове на Зелени Балкани и доброволци от Lessno.com. Благодарение на големия ентусиазъм и желание, участниците в акцията залесиха общо 150 тополови фиданки - 100 на хибридни тополи осигурени от Общината и Кметството и 50 фиданки черна топола (Populus nigra), закупени от Зелени Балкани. Хибридните тополи са с по-бърз растеж и се очаква по-скоро да са достатъчно разклонени и високи, така че да могат да се използват от царски орли и други хищни птици за гнездене. Черните тополи са с по-бавен растеж, но с по-продължителен живот и могат да достигнат възраст от няколко стотин години. Този вид е характерен за страната, но за съжаление през последните години е подложен на изсичане от бракониерски сечи или в резултат от прочистване на речните корита. Днес над 70% от известните гнезда на царски орел са построени върху тополи, но много от дървета са стари или изсъхнали, което заплашва да лиши птиците от подходящи за гнездене места.

Освен залесяването, през последния месец експерти и доброволци на организацията реализират и следните дейности:


1. Радио-проследяване на млади царски орли, маркирани с радиопредавател – последните резултати показват че едната птица от общо три царски орела, маркирани с радиопредаватели се предвижва активно и често сменя територията, която обитава. За сравнение през зимните месеци, същия орел се придържаше трайно към определена територия заедно с други млади птици от същия вид. 

2. Мониторинга на известните гнездящи двойки царски орли – получените данни сочат, че през тази година загнездването на орлите закъснява чувствително в сравнение с миналата година. Въпреки, че още от началото на март много от птиците надграждат и стягат гнездата си снасянето на яйцата закъснява. Вероятната причина е студеното време, поради което естествената плячка на орлите е в малко количество или слабо активна. Също така е отчетено изграждането на нови гнезда от две известни до момента двойки. Едната от двойките изгражда новото гнездо на мястото на старото, което е паднало от дървото през миналата година. Другата двойка изгражда гнездото си на ново място, вероятно с по-ниско ниво на безпокойство.

3.  За подобряване гнездовите местообитания на вида и подпомагане загнездването, особено на млади птици е поставено изкуствено гнездо.
Методиката за изграждането на изкуственото гнездо е заимствана от International Wildlfe Consultants (UK) Ltd. Територията, където е поставено гнездото е идентифицирана посредством радио проследяването на маркираните орли и в района редовно се наблюдават млади птици, а някои от тях дори демонстрират брачно поведение.

4. Проучване на нови територии и откриване на новосформирани двойки царски орли – наблюдавана е двойка млади орли, които ловуват заедно и демонстрират привързаност към територия, където е открито и масивно гнездо изградено от едри хищни птици. 

5. Стартира директната охрана и изкуствено подхранване на гнездящи двойки царски орел. Целта е чрез редовно присъствие в района на уязвими двойки да се снижи безпокойството до минимум и да се осигури достатъчно количество храна за отглеждането на по-висок брой малки от всяка двойка.

Царският орел е един от най-редките орли. Макар и многочислен в миналото, днес неговата популация в страната е сведена до минимум. Според експертни оценки днес в България гнездят около 30 - 35 двойки, а на природозащитната общественост са известни едва 20 от тях. Основните заплахи за тези величествени птици са безпокойство през гнездовия период, изсичане на подходящите за гнездене дървета, промяна в местообитанията, бракониерски посегателства и други. 

Зелени Балкани работи повече от 20 години за премахването или снижаването до минимум на тези заплахи, като през тази година усилията на организацията са подкрепени от Парка за птици – Валсроде, Германия и EURONATUR.

Желаещите да се включат в опазването на царските орли могат да се обърнат към:
Градимир Градев – ggradev@greenbalkans.org

 


Залесяването, състояло се тази събота и неделя
Залесяването
Поставяне на изкуствено гнездо
Поставяне на изкуствено гнездо2
Млад царски орел
Два царски орела
Сподели във facebook


Избрани сайтове царски