Експедиция в Турция

Експедиция в Турция

 

От 31 март екипът на Зелени Балкани стартира проучвателна експедиция на територията на Северна Турция.

Експедицията се провежда за втора поредна година, като по същото време през 2008 г. екипът извърши първата си експедиция в района.

Целта на проучването е да се изследват нови територии за наличието на гнездящи двойки царски орли, чиято основна популация в България е съсредоточена в пограничния район с република Турция. Също така районът ще се изследва и за наличието на белошипа (степна) ветрушка - вид. Видът вече не гнезди у нас, но последните му известни гнездови колонии са именно от територията на Южна България, а предишните изследвания на Зелени Балкани показват наличието му на територията на южната ни съседка.

При избора на териториите за проучване по време на настоящата експедиция ще се използват данните, получени от царски орел, маркиран с GPS/GSM предавател от Зелени Балкани в края на 2007г., както и резултатите от проведената експедиция през 2008г.

Експедицията се осъществява благодарение на подкрепата, указана от EURONATUR и Парка за птици – Валсроде, Германия.


За допълнителна информация:
Градимир Градев - ggradev@greenbalkans.org, моб. тел. 0885609289


Сподели във facebook


Избрани сайтове експедиция