Пожелателни имена

Обща информация

Магията на името е в словесното заклинание, което сякаш се отправя непрекъснато всеки път с изговарянето. „Заклинанието" е насочено към живота, средата, близките, съдбата. Завъртането му в невероятния кръг от лични и обществени отношения и повторения придобива магическата сила на изреченото слово да се случва. В устата на близки и приятели произнасянето звучи като благослов.


Самото име носи благослов в себе си. Не само с това, което означава, но дори и само с това, как звучи - мило и нежно като песен, призивно като боен вик, твърдо и категорично като желание да остане и да се наложи, царствено и достолепно като на истински благородник. Със звуците на своето име човек свиква още от съвсем малък, те стават част от него, от постепенното оформяне на характера, при което по невидим и тайнствен начин се включва и онова послание, което идва с името. По-късно с него свиква и се съобразява и светът, в който расте детето. Докато името се превърне в откровение за същността на своя носител и за мисията му на тази земя. Всяко име означава нещо, носи послание. Някои учени дори смятат, че няма собствени имена, а само нарицателни - наричащи, посочващи свойства и качества. И ако днес случайно не можем да открием някакво значение, то е само защото годините са го скрили за нас.
Българинът вярвал в скритото вълшебство на името, в добрите и ло¬шите имена, в безотказното им магическо действие. Знаел е, „лошо" име дори в съня на човек само да се появи, на беда е. И тъкмо обратното: Весе¬лин ще донесе радост и веселие, Благо и Благуна - благост, Милен и Милка - милост, Славчо - слава, Драган - драгост, и т. н. Затова се и стремил „да ориса" на добро децата си още с появяването им на света. Макар страхът за новопоявилия се малък човек да е все още голям, пожеланията, надеждите и очакванията като че ли са повече. Повече са и личните имена -пожелание. Пожелава се всичко онова, което определя етичната, нравстве¬ната и естетическата ценностна система на народа ни.
Пожелава се:
• Красота (всякаква - на лицето, снагата, погледа, косите). Красота пожелават имена на цветя, растения, билки, небесни светила - Белла, Бианка, Бистра, Ваклин, Звезда, Клара (светла), Копринка, Красимир, Свет¬ла, Светльо, Свилен, Руса, Снежанка, Паун...
• Сила и юначество - Бранимир, Бойко, Момчил, Орлин, Сокол, Страхил...
• Душевна доброта - Благой, Добрин, Правда, Свобода...
• Обичливост - Галин, Драган, Лада (слав. любима), Любен, Мила, Милен...
• Божественост и святост - имената на светци, ангели и великомъченици (това е най-разпространената група сред имената), Панайот (пре-, всесвят)...
• Царствена слава и успех - Асен, Аспарух, Борис, Виден, Владимир, Владислав, Десислава, Крум, Кубрат, Пресиян, Тервел, Регина (лат. царица), Султана (тур. царица)...
• Издръжливост и дълъг живот - Деян, Желязко, Живко, Камен, Кремена, Стамен, Стоян, Темелко (гр. основен камък, темел), Траян, Щерьо (твърд, здрав)...
• Жизненост, здраве - Весела, Здравко, Искра, Младен, Огнян, Пламен, Рада, Радан, Румен ...
• Скъпоценност - Бисер, Замфир, Златко, Маргарит, Седеф, Сребрин (на гр. Аргир)...
Днес пожеланията-благослови се вписват като втора по големина група след тази на християнските светци. Последните изследвания сочат като най-разпространени сред тях: Ивайло, Пламен, Цветан, Росен, Румен, Явор, Милен, Боян, Калин, Лъчезар, Бисер, Огнян, Петко, Камен, Ясен, Бойко, Здравко и т. н.
Песните на старите българи отразявали точно това, което правели и в живота. Отдалечаването на бедата става по няколко начина.
• „Грозното " име - Грозан (по-късно се превръща в Гроздан), Черньо, Щърба и др., трябва да откаже всеки, най-вече злото, да прояви какъвто и да е интерес към притежателя му. Близки по смисъл са и имената с корен „гал", означаващ черен, мургав, например Гала. Смятало се, че мургавите деца са по-здрави и харесвани. Колкото и да е странно на пръв поглед, но към серията предпазни може да се причисли и Златка. Според някои тълкувания то много повече е свързано със зло и зли сили, които трябва да бъдат прогонени, отколкото с блясъка на благороден метал.
• Животното-тотем - Вълкан, Въло, Въла, Мечко, Змейо, трябва да всява страх и ужас на всякакви лоши и пакостливи духове и страшни болести, да дава здраве, сила и издръжливост.
• Необичайно, чуждо име - Люцкан (людски, чужд, ничий), единствено, несрещащо се в селището име, което злото ще подмине по простата причина, че не очаква да го срещне.
• Двойно име - едно официално, вписано в кръщелното, но неупотребявано, и друго, неофициално, което обаче всички знаят.

За изготвянето на справка Обичаи и вярвания на Агенция “Фокус” са използвани следните източници:

*Български магии и гадания, автор - Лилия Старева, книгоиздателска къща Труд, 2007
*Архив на Агенция “Фокус” - отдел “Архив и бази данни” и други.


Сподели във facebook


Избрани сайтове което