След края на зимата и египетските лешояди

египетски лешояди

се завърнаха в България

Днес на площадката за изкуствено подхранване, поддържана от Зелени Балкани в района на Бяла река (с. Пелевун), Източни Родопи е наблюдаван първия египетски лешояд за тази година.

Въпреки навалелия вчера сняг в района, птицата каца на площадката и се храни от изнесената мърша.

За да подсигури достатъчно количество храна за мигриращите египетски лешояди, както и за тези, които се размножават в района, екипът на Зелени Балкани извършва интензивни подхранвания през последните седмици. Както е известно, през последните няколко години площадката край Бяла река е мястото с най-многочислено струпване на млади и неразмножаващи се птици през лятото и есента. В района едновременно са наблюдавани над 20 индивида. Имайки предвид скитанията на птиците и тяхната мобилност, броят на египетските лешояди, които се хранят на площадката вероятно е доста по висок.

Египетският лешояд е един от двата вида лешояди, които се размножават у нас. Всяка година птиците от този вид, подобно на щъркелите мигрират и презимуват в Африка,
а напролет отново се връщат по местата за размножаване.

За съжаление през последните години популацията на египетския лешояд в национален и международен мащаб постоянно намалява, което налага прилагането на спешни природозащитни мерки за опазването на вида.

Желаещите да се включат в програмата на Зелени Балкани за опазване на лешоядните птици в България , могат да се обърнат към:
Градимир Градев - ggradev@greenbalkans.org


Сподели във facebook


Избрани сайтове района

Най-актуални страници района

  • Оформиха цветна композиция в центъра на Враца

  • Албания - Земята на орлите АЛБАНИЯ - Земята на орлите (автобус)

  • Германия - Романтичният път (автобус) повече » ...