Какво предсказват дните от месеца

Обща информация

1-ви. Денят не носи голям късмет. Роденият на първи, ще боледува често и дълго, но не от смъртоносни болести. Въпреки това животът му ще премине в радост и ще е дълъг.
2-ри. Добър ден. Който се роди на втория ден от месеца, ще има добро телосложение, ще бъде сух, слаб.

Ще има късмет. Само ако е роден в лош час, ще живее малко. Който се разболее на такъв ден, бързо ще оздравее. Всички начинания във втория ден на месеца завършват с успех. Единственото изключение е за крадците, защото кражбите им ще бъдат лесно разкрити.
3-ти. На трети нито се сее, нито се сади, защото всичко посадено го налитат болести. Родените и заченатите на такъв ден ще са честити, но недълговечни. Синовете израстват хубави, но ако са родени на лош час, стават лоши, зли. Който се разболее на такъв ден, ще боледува леко и ще оздравее. Не е добре да се предприема каквото и да е.
4-ти. Добър ден. Който се роди на четвъртия ден на месеца, ще има добър характер, ще е човек нравствен и добродетелен. Ако се разболее, бързо ще оздравее. Всичко извършено на 4-ти завършва с успех.
5-и. Родените на пети няма да са особено умни, ще бъдат наказвани със сиромашия, няма да живеят дълго. Който се разболее на такъв ден, ще боледува продължително. Работата в този ден не спори, затова по-добре да не се предприемат нови неща.
6-и. Роденият на шести ще е щастлив и ще преуспява, ще е надарен да открива всяко зло и сънищата му, както и желанията му ще се сбъдват. Ще живее дълго. Който се разболее в шестия ден, бързо ще оздравее. Денят е подходящ за най-смели начинания.
7-и. Седмият ден е щастлив и с голям размах на действията на родения тогава. Сънищата му ще предсказват. Ще живее дълго. Добре е да му се пуска често кръв, за да не го ловят болести. Който се разболее на 7-и, няма да боледува дълго. Денят е подходящ за приключване на важни дела.
8-и. И осмият ден е щастлив. Болести и епидемии да върлуват наоколо, на родения на осми ще му се размине. Също и който се разболее на осми, ще оздравее бързо. Ще бъде философ. Ще има пари, но няма да е особено щастлив. Осмият ден е подходящ за рискови действия.
9-и. Роденият на деветия ден ще има късмет, ала много ще са и болестите му. Ще живее дълго, ала не в охолство. Всичко, което му е нарече¬но, предсказано, ще се сбъдва. Който се разболее, ще се оправи, дори и ако болестта е сериозна и продължителна. Девети не е ден за нови начинания.
10-и. Родените на десетия ден ще станат търговци, ще обичат да пътешестват. Всичко е на добре, ала не се знае кога ще дойде и лошото. Който се разболее на този ден, ще боледува продължително. Каквото и да се пра¬ви на деня, ще е успешно.
11 -и. Денят' е щастлив, детето ще е с късмет, ще е остроумно, ще живее дълго, ще се пресели на друго място. Казват, ще се чувства гражданин на света. Човек трябва да се пази от наранявания на този ден. Всяко полезно усилие в него ще е успешно.
12-и. Дванадесети не е щастлив ден. Не им е съдено на родените на дванадесетия ден да изпълнят писаното, зададеното за тях, дори ако живеят дълго. Ще ги дебнат болести, осакатявания. На самия ден също лесно можеш да се разболееш и ако това стане, се боледува дълго. Денят не е подходящ за пътешествия.
13-и. Този ден е нещастен. Предсказва болести и кратък живот. Не е добре и да се разболееш тогава. Ако човек се разболее на 13-и, опасността е до 19 дни. Прекара ли тези дни, ще оздравее. Не трябва да се предприемат каквито и да са рискове, човек трябва особено да внимава и да се пази от всичко.
14-и. Щастлив ден. Предсказва здраве и добър живот. Родените на четиринадесетия ден ще са съвършени във всичко, ще са умни, интелигентни и
богати. Който се разболее в този ден, бързо ще оздравее. По-добре е да се довършва старата работа, отколко да се започва нова.
15-и. Немного добър ден. Напразно ще са трудът и животът на родените на разполовяващия месеца ден. Ще обичат жените и удоволствията. Който се разболее на този ден, ще боледува продължително. Денят не е подходящ за работа, изискваща високо внимание.
16-и. Щастлив ден. Който се роди на 16-и, ще живее дълго, ще бъде известен и богат. Ако човек се разболее на шестнадесетия ден от месеца, дори да боледува продължително, ще оздравее. Денят е особено благо¬приятен за хора, които се занимават с животновъдство и птицевъдство.
17-и. Денят е добър да се родиш на него, но не и да се разболееш. Ако човек се разболее на 17-и, опасността е до 19 дни. Ако ги прекара, ще оздравее.
18-и. Много добър ден. Родените на 18-и са честити. С труд ще забогатяват. Който се разболее, е в ръцете на Господ. Денят е благоприятен за всякаква работа.
19-и. Зъл, лош ден. Родените на него не са нито добри, нито лоши, няма да са особено интелигентни, трябва повече да си седят вкъщи, за да не се случи лошото, което има да се случва. Който се разболее, ще боле¬дува продължително. Денят е опасен за всякакви работи и човек трябва да се пази.
20-и. Щастлив ден. Хората ще завиждат на щастието им, затова и кратки болести ще ги спохождат. Ще са трудолюбиви и весели. Който се разболее на 20-и, бързо ще оздравее. Денят е добър за започване на нови дела.
21-и. Щастлив ден. Родените на 21-и ще са трудолюбиви и весели, болестите ще минават бързо. Денят е подходящ за търсене на имане, казват, че почти със сигурност нещо се открива.
22-и. Не е добър ден. Не трябва човек да се преуморява с работа, защото болестите са винаги наблизо. Родените тогава ще са честни, добри и почтени хора. Който се разболее на този ден, ще боледува продължително или 12 дена и ще оздравее. Денят е подходящ за покупки.
23-и. Щастлив ден. Родените на него ще се занимават с наука и изкуство, ще имат достойнство и почести, но и чести болести. Който се разболее, няма да боледува дълго. На този ден заем не се дава, вярва се, че няма да го върнат.
24-и. Щастлив ден. Ще са добри хора и любовници, ще са здрави и весели. Който се разболее, бързо ще оздравее или ще лежи 21 дни и ще оздравее. На този ден лъжите и кражбите лесно се разкриват, затова е по-добре да се избягват.
25-и. Нещастен ден. Който се роди на 25-и, ще прекарва добре дните си, ще се сбъдват желанията му, но пък и болестите често ще го спохождат, ще е физически слаб и поради това нещастен. Който се разболее, ще боледува продължително. В този ден е добре да не се предприемат пътешествия по вода.
26-и. Щастлив ден за раждане, но противоречив за болести и беди. Роденият на 26-и трябва да е благодарен на Бога за добрите предсказания. Ще бъде щастлив. Но който се разболее на 26-и, може и да умре от болестта. Лоши последствия се очакват за този, който предприеме нещо на този ден.
27-и. Щастлив ден. Родените тогава ще бъдат изключително красиви. Не е добре да се разболееш на 27-и, боледуването ще е продължително, но няма да е опасно за живота. Денят е добър за начало на голямо пътешествие.
28-и. Щастлив ден. Родените сутринта няма да са добри хора, ще са мързеливи и не особено богати. Който се разболее, бързо ще оздравее, но на места вярват точно обратното. Започнатото в този ден е обречено на успех.
29-и. Добър ден. Роденият на този ден ще е много весел и радостен, трудолюбив и упорит. Съдбата му ще е добра и хубава, но няма да живее дълго. Който се разболее, ще боледува продължително. Ако премине 18-ия ден, ще оздравее. Денят е особено подходящ за земеделска работа.
30-и. Щастлив ден. Родените на него са благословени от Бога със здраве и хубаво бъдеще, ще са добродетелни и с художествени заложби. Израстват добри и почтени хора. Който се разболее в този ден, бързо ще оздравее. Денят е подходящ за довършване на всякаква работа.
31-и. Добър ден е да се родиш тогава.

За изготвянето на справка Обичаи и вярвания на Агенция “Фокус” са използвани следните източници:

*Български магии и гадания, автор - Лилия Старева, книгоиздателска къща Труд, 2007
*Архив на Агенция “Фокус” - отдел “Архив и бази данни” и други.


Сподели във facebook


Избрани сайтове разболее