» отново кризата...

Ћет€ла си кризата над јмерика и си мислела:
- я, каква хубава работа съм свършила!
ћинала над јнгли€. ѕогледнала и казала:
- ¬ие по- бързо ще се оправите от американците!
—тигнала Ѕългари€. ќгледала се и казала:
- “ук май н€мам какво да прав€. Ќ€кой друг ми е свършил работата преди мене..—подели във facebook


»збрани сайтове казала: