Две служби инспектират

събирането на билки

Екоекспертите от РИОСВ започват съвместни проверки с представители на русенската дирекция по горите, Държавните горски стопанства в Разград, Бяла, Тутракан, Силистра и ловните стопанства „Дунав” и „Каракуз”. Обект на проверките са всички дейности, свързани с билките. Първите инспекции са по отношение контрола върху брането на коприва, а в периода май-юни - за събиране на липов цвят.
ДАРИК РАДИО


Сподели във facebook


Избрани сайтове стопанства