Регистрирани са първите загнездили щъркели /16.03.2009/

през тази година

На 15 март полеви екип на Зелени Балкани регистрира първите бели щъркели, загнездили през тази пролет.

Прелетните птици пристигнаха в страната буквално преди няколко дни и въпреки студеното време напоследък двойка бели щъркели е заела гнездото си в село Изгрев, община Елхово.

Едната птица лежи в гнездото и вероятно вече е снесла яйцата си или това предстои да се случи съвсем скоро, а другата крачи бодро в покрайнините на селото и търси храна в близост до река Тунджа. Нетърпеливото семейство е свило гнездото си върху електрически стълб. За радост гнездото е обезопасено и повдигнато на безопасно разстояние от електрическите проводници, посредством изкуствена платформа. В много райони от България местните хора все още не са виждали прелетните предвестници на пролетта и още са окичени с мартениците, а в село Изгрев щъркелите вече са загнездили. За настъпилата пролет в района напомнят и множеството нацъфтели овощни дръвчета и градински цветя.

Така че приятели, ако на някой вече му е дотегнала мартеницата може да посети Изгрев и да я завърже на някое дръвче, или пък .... да потърпи още малко!!! Съвсем скоро щъркелите ще се завърнат по домовете си навсякъде.За подробности:
Градимир Градев, моб. тел. 0887 210094
,
ggradev@greenbalkans.org

Сподели във facebook


Избрани сайтове гнездото