»ма много нарушени€ при мерките за овлад€ване

на популаци€та от бездомни животни, според организаци€

—офи€. ѕредлаганите в «акона за защита на животните мерки за овлад€ване на популаци€та от бездомни животни, са една удобна схема за усво€ване на общински средства срещу фиктивни дейности. “ова за€ви јксини€ Ѕоснева, представител от Ќационална координационна мрежа Д—праведливост за животнитеФ по време на пресконференци€ за проблемите при защитата на животни, предаде репортер на јгенци€ У‘окусФ. ѕо думите на Ѕоснева широка практика в Ѕългари€ била кучетата да се изтребват и след това да бъдат изхвърл€ни в €ми, въпреки, че това било забранено в Ѕългари€.
ќбезпаразит€ването срещу тени€ се прави с препарат, който н€ма нищо общо с тени€та, посочиха от организаци€та. ѕроблеми има и при маркирането след кастраци€ на кучетата. Д астрират се, отчитат се, но не се маркиратФ, каза още јксини€ Ѕоснева. ѕрави се само половината маркировка, това е постав€нето на стикер на ухото, но истинската маркировка включва и електронен чип или татуировка в ухото на кучето. “ака, според органзиаци€та, се създавали услови€ за отчитане на фалшива дейност. Д— местните данъци и такси ние си плащаме, за да бъдем изложени на опасностФ, допълни Ѕоснева
–алица »¬јЌќ¬ј
јгенци€ ‘окус
»збрани сайтове животни

  • јнимали€ - храни и аксесоари за вашите домашни любимци јнимали€ - храни и аксесоари за вашите домашни любимци, зоохрани, кучета, котки, птици, рибки, гризачи, зооборса на едро и дребн ...