Опазването на горите, дивеча и рибата /12.03.2009/

 

Нараснали са нарушенията в областта на опазването на горите, дивеча и рибата през 2008 година

София. Общото ниво на нарушенията в областта на охрана на горите, дивеча и рибата през 2008 година се отчита като по-високо, в сравнение с 2007 г. Това съобщиха от Държавна агенция по горите. В дейността по охрана на горите, дивеча и рибата през 2008 г. са констатирани 19 649 нарушения, като са разкрити 79 на сто от тях и са съставени 15 482 акта за административни нарушения. В прокуратурата са изпратени 3634 преписки с данни за извършени престъпрления. От служители на МВР са съставени 12 акта, а от надзиратели към ловни сдружения - 12. Общото количество незаконна дървесина от разкрити и неразкрити нарушения е: фасонирана – 198 куб.м., обла строителна – 4 637 куб.м. и 39 140 пр. куб.м. дърва и вършина. С актове са задържани 1 987 кг. странични горски продукти, 101 кг. риба и дивечово месо. Като средства за извършените нарушения с актове са задържани 253 бр. МПС, 76 коня, 664 бр. каруци, 164 моторни триони, 217 брадви, 6 бр. незаконно и 48 бр. законно притежавано оръжие, 12 лодки, 49 мрежи и 657 бр. други инструменти и прибори.
С най-мното констатирани нарушения са РДГ- Берковица и РДГ -Ловеч. На годишното заседание на Националния консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата, освен ръководителите на Държавна агенция по горите, взеха участие и представители на МВР, Главна прокуратура, Агенция за държавни вземания, МОСВ, Национално сдружение на общините, Агенция „Митници”, МДААР.
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове горите

Най-актуални страници горите

  • Промоции поликарбонат, поликарбонатни плоскости Начало

  • Спасиха ранен щъркел

  • Земеделското министерство настоява пчеларите да бъдат информирани за пръсканията