”кротителите на змии в »нди€ /28.02.2009/

”кротител на змии

се бор€т за оцел€ване

¬ »ндиски€ град  алкута е започнала стачка на укротителите на змии, които искат да се отмени закона от 1991г., забран€ващ им да печел€т пари от умени€та си. ќколо хил€да протестиращи  свир€т на флейти по улиците на града с надеждата, властите да позвол€т практикуването на древната професи€. —поред думите на –актим ƒас, шеф на индийската федераци€ на укротителите на змии, проблемът е на живот и смърт.
"ѕолици€та непрекъснато ни преследва, конфискува дресираните влечуги и не дава компенсаци€ за това, че ни остав€ без прехрана", жалва се той.
ѕрофеси€та на укротител€ на змии е сред най-древните в »нди€. Ќай-често в представлени€та участват кобри, "јристократите" сред змиите. «миите добре виждат, но почти не чуват.  огато укротител€т свири пред главата на зми€та, т€ вижда само движещи€ се инструмент и се възбужда. ¬ такова състо€ние т€ се издига на опашката си и започва да се движи в синхрон с него. «рител€т остава с впечатлението, че зми€та чуна ритмите на инструмента и танцува в такт с музиката.


—подели във facebook


»збрани сайтове зми€та