Защо гърците носели бради, /28.02.2009/

а римляните, не?

Дълго време обичаят да се носи брада, както в Древна Гърция, така и в Рим бил непоклатим - нито един уважаващ себе си грък или римлянин не смеел да се появи на публично място с гладко избръснато лице. Даже има анекдот по този повод - философът Диоген жестоко се присмял на голобрад младеж с думите: "Да не се каниш да съдиш природата за това, че те е направила мъж , а не жена ?" От тази мода  се отклонил  Александър Македонски, който станал първия известен голобрад грък. Но примерът му се оказал толкова заразителен, че почти петстотин години след неговото управление в цивилизования свят брада носели само философите и то не всички.
Съществува, разбира се , и по-прозаично обяснение на този факт. Според някои историци по физиологически причини на Александър просто не му пораствала брада. Има и чисто утилитарно обяснение - известно е, че преди решаващата битка с персите при Гавгамел Александър Македонски наредил на своите войни да си обръснат брадите, за да не могат коварните варвари да се хванат за тях.
 


Сподели във facebook


Избрани сайтове брада