Уволняват Директорите на Природните паркове /28.02.2009/

протест1

Витоша, Странджа и Врачански Балкан!

Коалицията „За да остане природа в България” изказва сериозната си тревога от информацията за готвени уволнения на директорите на природните паркове Витоша, Странджа и Врачански Балкан, публикувана в пресата. Информацията е за подготвени заповеди за уволнение на тримата директори от доцент Стефан Юруков - Председател на Държавната агенция по горите.

Като организации работещи за опазване на биологичното разнообразие и опазване и разширяване на системата от защитени природни територии в България много от нас са изпълнявали различни инициативи, проекти и дейности в партньорство с националните и природни паркове. В тази връзка познаваме добре работата на дирекциите, постигнатите от тях успехи и предизвикателствата, пред които са изправени особено през последните години.

Директорите на тези три парка са колеги с дългогодишен опит и множество професионални постижения и отличия

Те са уважавани и с утвърдено име и репутация сред природозащитната общност не само в България, но и в чужбина. Техните заслуги и постижения са много, но тук ще си позволим да изброим само някои от тях:

  • През 2008 г. Стефан Златаров, директор на Природен парк Странджа,  получи Награда за най-ефективно управлявана защитена територия в България. Той беше и единственият представител на държавна институция, който се противопостави на скандалния и незаконен строеж на вилно селище „Златна перла” на фирмата Краш 2000 в Природен парк Странджа. В следствие на широката публична кампания, строежът беше спрян, а междувременно се превърна в емблематичен случай на гражданското движение в защита на природата.
  • За периода на работата си Николай Ненчев, директор на Природен парк Врачански Балкан, е успял да привлече множество международни партньори и проекти за развитието на екотуризъм и други устойчиви дейности в парка. Отличен е с награда за ефективно управление на защитена територия в Испания.
  • Тома Белев, директор на Природен парк Витоша, е член на Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите. Той е и участник в екипите по изготвяне на редица ключови рамкови документи – Стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Национална горска политика и стратегия, Национален план за действие в областта на горите и горското стопанство и други. И тримата колеги в момента управляват редица проекти с европейско финансиране.
За нас липсват разбираеми професионални мотиви за едновременното им освобождаваме. От друга страна, известен ни е натискът на офшорни, туристически и строителни фирми, които имат намерение да усвояват ресурси в тези паркове и да ги застрояват. Предвид сериозния професионален опит и чистото професионално минало на тези колеги, единственото обяснение за освобождаването им е опит да се обезглави 1/3 от системата на българските защитени територии с цел усвояването им за частни интереси и застрояването им. 

На нас ни е известно също и че въпросните колеги са посочвали в докладни до прекия си началник големи злоупотреби и невнасяне на дължими държавни такси в бюджета на Република България от споменатите туристически, строителни и офшорни фирми. Връзката между това и уволнението им е ясна, според нас.

Възприемаме опита за тяхното уволняване също и като опит за прикриване на злоупотреби в особено големи мащаби.

Категорично се противопоставяме срещу опитите на някои държавни чиновници в Държавната агенция по горите с уволненията на трима от най-авторитетните директори на природни паркове да „отворят широко вратата” за „инвеститори” и унищожаване на биоразнообразието и природата на Витоша, Странджа и Врачански Балкан.Категорично се противопоставяме на някои държавни чиновници в Държавната агенция по горите с този акт, да всеят страх и сред останалите колеги от системата на парковите дирекции, които спазвайки законите изпълняват професионално своите задължения за опазване на дивата природа на България.

Повече по темата:


Сподели във facebook


Избрани сайтове Странджа