ћ»— ЅЏЋ√ј–»я в —пасителни€ център /28.02.2009/

ћ»— ЅЏЋ√ј–»я

за диви животни.

‘иналистките на конкурса "ћис Ѕългари€ 2009", организиран от јгенци€ У¬изажФ ще посет€т —пасителни€ център на «елени Ѕалкани в началото на март.
ѕосещението на момичетата е във връзка с каузата на конкурса, ко€то тази година е посветена на единствени€ в страната —пасителен център за диви животни. 
«а първи път в истори€та на конкурса за Ѕългари€, акцентът е отправен към природозащитата. ј като лице на природозащитата у нас организаторите избраха именно —пасителни€ център. 
Ќад€ваме се "зелени€т фокус" на тазгодишни€т конкурс да привлече повече внимание към проблемите, свързани с опазването на природата.
Ѕлагодарим на јгенци€ "¬изаж" за избора на —пасителни€ център, като "кауза" на конкурса за 2009 г.

«елени балкани


—подели във facebook


»збрани сайтове център

  • “ехника  онсулт - измервателни уреди, металорежещи машини, маркиране “ехника  онсулт - измервателни уреди, металорежещи машини, маркиране

  • ћаркела- Ќастан€ване в самосто€телни апартаменти в —офи€ “уристическо и квартирно бюро "ћаркела" предлага стаи и самосто€телни апартаменти на хотелски начала като частни квартири, наста ...

  •  озметично-дерматологичен център ѕерсона  озметичен център ѕерсона, —офи€. ÷ентър по естетична дерматологи€.  озметични процедури от ново поколение- Venus Legacy за целу ...

  • √радинар.Ѕг - градински център онлайн ¬аши€т онлайн магазин за градината- растителна защита, торове, х

  • ѕандерма- модерен лазерен и дерматологичен център ¬аши€т козметик и дерматолог в ѕандерма предлага лазерна и фотое

  • Ќови интернет страници център

  • ’отел ѕЋј«ј в центъра на гр. ¬арна «а нас

  •  омпютърни курсове, ”роци: AutoCAD, 3D Studio MAX Adobe Photoshop InDesign Excel 3D Studio Max Design