Сдружение *Ловци и риболовци* - Петрич /23.02.2009/

ще атакува заповедта за защитена зона “Рупите”

Петрич. Сдружение “Ловци и риболовци” - Петрич ще атакува проекто-заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици "Рупите", която е част от екологична мрежа НАТУРА 2000. Това каза пред кореспондента на радио”Фокус” - Пирин председателят на сдружението Георги Ичконов. Мотивирани писмени становища и възражения сдружението ще представи за някои забрани и ограничения на дейностите на бъдещата защитена зона с площ от близо 9 хил. хектара. На първо място – да не се пречи на ловците за отстрелване на прелетния дивеч. Едва ли в Гърция действат адекватни мерки за защита на дивите птици, смята Ичконов. Той изтъкна, че петричкото сдружение от години наред работи добре за опазване и защита на редки видове диви птици - чрез забрана за отстрелването им. Целта е да се повиши тяхната популация. Другият пункт за възражение срещу проекто-заповедта е забраната да се използват земеделските земи като такива. От една страна земеделските култури са храна за птиците, от друга това ще удари интересите на собствениците. На територията на тази зона, в която влизат 15 села, има площи, заети с оранжерийно производство. Забраната ще се яви в ущърб на хората. Затова е необходима по-голяма гласност от кметовете по населени места, за да могат хората да отреагират своевременно, ако са засегнати сериозно техните интереси, препоръчва председателят на сдружение “Ловци и риболовци” Георги Ичконов.
Ана Томова
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове Петрич