÷»“–»Ќ

“¬Џ–ƒќ—“: 7.

÷¬я“: ѕрозрачен, бледожълт или златисто-жълт.

Ќј’ќƒ»ўј: Ќай- качествените цитрини се добиват в Ѕразили€, »спани€, ћадагаскар и –уси€.

ќѕ»—јЌ»≈: –азновидност на кварца. ÷ветът му се дължи на съдържанието на жел€зо. ÷итрините с естествен цв€т и качества на скъпоценни камъни, се срещат р€дко. ѕовечето от предлаганите на пазара всъщност са аметисти, обработени чрез нагр€ване. ¬ъпреки че е прозрачен и има хубав бл€сък, стойността му е по- ниска от тази на аметиста и други минерали. ƒобива се в Ѕразили€, —еверна  аролина,  алифорни€, »спани€ и –уси€.
ѕреди време се е продавал под името ДбразилскиФ, ДиспанскиФ и Дзападен топазФ, за да се изравни цената му с тази на топаза, който се е см€тал за по- ценен.

»—“ќ–»я » Ћ≈√≈Ќƒ»: ¬ъпреки че не е бил толкова попул€рен сред древните култури в сравнение с други минерали, цитринът е бил използван в ≈линистичната епоха /323-280 пр.н.е./ в √ърци€. √ърците и римл€ните от I и II век го използвали често за изработване на бижута.
»мето му веро€тно идва от френската дума citron /лимон/ заради жълти€ му цв€т.
Ќ€кога цитринът се използвал като талисман срещу алкохолизъм, лоши мисли, прекал€ване и липса на м€рка, скандали, клевета и коварство.
«а медицински цели е бил носен като защита от чума и други епидемии, както и срещу ухапване от отровни влечуги.
 ойто сънува цитрин, тр€бва да внимава да не предприема саморазрушителни действи€ или тр€бва да освободи нагласи, които му пречат да посрещне и да разреши негативната си карма.

Ћ≈„≈ЅЌј ≈Ќ≈–√»я: ÷итринът се среща във вид на моноклини, двуклини и друзи, с цв€т от златистожълто до светлокаф€во. “ой облекчава парещите болки при €зва и помага при проблеми с храносмилането. ƒобро средство за възстанов€ване на тъкани и детоксикаци€ на всички тела. ƒейства върху кръвообращението, бъбреците, сърцето, жлъчката, черни€ дроб и червата.

ћј√»„≈— »  ј„≈—“¬ј: ћоже да отстрани саморазрушителното поведение и да повиши увереността в себе си. »зползвайте го, за да се синхронизирате с ¬икши€ си јз. —вързан е с пъпа или с трета чакра. ”крепва самочувствието и защитава аурата. ќсвен това трансформира емоционалните страхове, включително унаследените, като дава €снота на мисълта.
ѕомага при работа с тежка карма. ¬ибрациите му имат стабилизиращ ефект върху физическото т€ло, ума и емоциите, затова ни дават възможност да се справим по позитивен начин с кармичните проблеми. ќтвар€ каналите към интуитивните нива на съзнанието.
ѕознат е като Дкристала на изобилиетоФ, защото привлича богатството на всички нива; това го прави особено полезен за онези, които искат да постигнат успех в бизнеса. ѕовишава личната мотиваци€ и помага за ефективното прилагане на творческа енерги€. ѕрекрасно средство за хора, които се занимават с образование и самоконтрол.

ћагическо приложение 

“ъй като спада към семейството на кварцовите кристали, цитринът може да се използва по същи€ начин като прозрачни€ планински кристал. ≈динствената разлика е в това, че златисто-жълти€т му цв€т добав€ енерги€та на —лънцето.  огато го носите, вибрациите му ще повдигнат духа ви, ако тр€бва да се справите с лека депреси€ или просто временно да се чувствате Дне във формаФ.
ћного добър за гадаене по въпроси, свързани с пари и други форми на благосъсто€ние.

ѕокривни панели от висококачествен поликарбонат и други видове покривни плоскости  повече ї www.aris-bg.com