—ј–ƒќЌ» —

“¬Џ–ƒќ—“: 7.

÷¬я“: –едуване на прави бели ивици от оникс и каф€во- червени от сардер.

Ќј’ќƒ»ўј: Ќавс€къде по света.

ќѕ»—јЌ»≈: ¬ид халцедон или микрокристален кварц.
—ардониксът, известен още като сардеров оникс, е смес от сардер и оникс. ƒревните автори са см€тали за ценни единствено образците в черно, червено и б€ло- цветовете на трите про€влени€ на Ѕогин€та.

»—“ќ–»я » Ћ≈√≈Ќƒ»: —ардониксът се използва от хил€долети€. “ъй като се състои от различни по цв€т пластове, от него са изработвали печати и камеи. –имл€ните обичали да резбоват върху него образите на ћарс и ’еркулес и в€рвали, че те ще направ€т притежател€ си безстрашен и храбър.
¬ класическата епоха го носели съдиите, защото в€рвали, че ще ги дари с красноречие.
ћного древни култури го надар€вали със способността да осигур€ва щастлив брак, успех в съдебните дела, да привлича при€тели, да облекчава болката и да защитава от инфекции и отровни ухапвани€ и ужилвани€.
—ардониксът се свързва със зодиакални€ знак ƒева.
 ойто го сънува, ще се радва на обичта на много при€тели.

Ћ≈„≈ЅЌј ≈Ќ≈–√»я: Ќеизвестна.

ћј√»„≈— »  ј„≈—“¬ј: Ќасърчава притежател€ си да не се бои от рискове и да посреща предизвикателствата в живота. ƒава самоконтрол, привлича при€тели, успех в служебните дела, които по н€какъв начин са свързани със закона, и с добър късмет.
«ащитен камък, който облекчава скръбта.

ћагическо приложение

—ардониксът в много отношени€ може да се използва по същи€ начин като сардера. Ќосете го като камък на късмета, който ще ви закрил€ и ще отблъсква негативните енергии.
»збрани сайтове —ардониксът