≈’Ћ»Ѕј–

“¬Џ–ƒќ—“: 2,5

÷¬я“: ∆ълт, оранжев, червен, златист; по- редките и скъпи екземпл€ри имат виолетови, зелени, сини и черни оттенъци.

Ќј’ќƒ»ўј: Ѕалтийски€т кехлибар се събира по бреговете на Ѕалтийско море, особено след силна бур€, ко€то го изхвърл€ на п€съка. Д—ухоземни€тФ кехлибар, на обширни пластове от така наречената Дсин€ зем€Ф, се добива в открити рудници, с помощта на огромни хидромонитори.
Ѕирмански€ кехлибар варира на цв€т от червено до каф€во и изглежда флуоресциращ. “ой е открит и се добива само в един район, близо до находище на жадеит в долината ’уконг.
 рай устието на река —името в —ицили€ се добива така наречени€т Дсицилийски кехлибарФ. ќбикновено цветът му е по- тъмночервен. –умънски€т кехлибар е дори още по- тъмночервен, почти черен и флуоресциращ.
»ма и находища на —емландски€ полуостров край  алининград /–уси€/, както и в „ехи€, √ермани€, ƒоминиканската република,  анада и —јў.

ќѕ»—јЌ»≈:  ехлибарът фактически е смола от вкаменени иглолистни дървета, съществували преди около 120 милиона години. ќбикновено е златисто- оранжев, но се срещат и редки екземпл€ри с виолетов, зелен, син и черен оттенък. ѕолупрозрачен или прозрачен, с мътен отбл€сък. ѕотъмн€ването идва от въздушните балончета, останали затворени в него, когато се евтвърд€вала смолата. ѕон€кога се откриват екземпл€ри с инклузии- насекоми, крайници и хитинови обвивки на насекоми, парченца от мъхове, лишеи и борови иглички; те са попаднали в лепкавата смола преди времето и ѕриродата да € превърнат в познати€ ни органичен ДкамъкФ.
 ехлибарът е твърд, но все пак и достатъчно мек, за да бъде пробиван или извайван. јко е истински, ще плува в наситен солен разтвор, докато имитациите ще потънат.
ѕовечето матови екземпл€ри, с белезникав или кремав оттенък, които виждаме върху накитите, всъщност са златисто- жълти, но са били предварително нагрети, за да придоби€т този цв€т. ћътни€т кехлибар също е бил нагорещ€ван в масло, за да се запълн€т въздушните му камери и да стане прозрачен.
 ехлибарът е един от първите камъни- или вещества- използвани от древните хора в јзи€, јфрика и ≈вропа за амулети и украшени€.
≈кземпл€рите, в които има насекоми, листа и други чужди тела, винаги са били ценени високо. ≈дин от най- ранните текстове, в които се споменава за камъка, е Дќдисе€Ф на ќмир- там ≈вримах получава гердан от кехлибарени мъниста. ќще от зората на търговски€ зана€т балтийски€т кехлибар е бил обект на разм€на. √ърците са наричали Ѕалтийско море Д ехлибареноФ. ≈дна древна арабска приказка разказва за јмбарабад /Ф ехлибарени€ градФ/ в ƒжинистан /Ф¬ълшебната странаФ/.
Ћатинските автори от първи век сл.н.е. също отбел€зват неговата попул€рност. “ой е бил един от главните предмети на търгови€ между балтийските и средиземноморските народи.  огато Ўлиман разкопава ћикена, там се откриват значителни количества балтийски кехлибар. ћалки статуйки на животни от кехлибар са намерени в гробни могили в »ндерсоен, Ќорвеги€.
“ова е един от малкото камъни, които могат да бъдат заредени с електричество. јко го потъркате интензивно с парче плат, той ще започне да привлича малки късчета харти€ или косми. “ова негово свойство е било известно на древните гърци още през VI век пр.н.е., затова от гръцкото му име- електрон- идва съвременното пон€тие ДелектричествоФ.
—пециалистите по скъпоценни камъни раздел€т кехлибара на четири групи: сукцинит /балтийски/; бирмит /бирмански/; симетит /сицилиански/ и румънит /румънски/. ѕоследните три са по- редки и находищата им са ограничени.

»—“ќ–»я » Ћ≈√≈Ќƒ»: Ќа английски името amber веро€тно идва от арабската дума амбар. Ќа гърците е бил известен и като сукцинум /дървесен сок/ и електрон /електрически/; културите от ќриента са го наричали карабе /привличащ сламки/, римл€ните- амулетум, евреите- хаш мал. ƒревни€т писател  алистрат нарича златисти€ кехлибар хризелектрум.
ѕо света има многобройни прекрасни и вълшебни легенди за произхода на кехлибара. Ќорвежците разказват, че се е образувал от сълзите на богин€та ‘ре€, капещи в морето. —поред древните гърци, кехлибарените зрънца са вкаменени сълзи на ’елиадите, които оплаквали смъртта на брат си ‘аетон. —офокъл см€тал, че това са сълзите на индийските птици, оплакващи смъртта на ћелеагър. –имски€т писател ѕлиний от I век сл.н.е. твърди, че това е вкаменена урина от рис- по- тъмните екземпл€ри- от мъжки, по- светлите- от женски. ƒвама древни автори, обаче, по€сн€ват, че в ≈трури€ ДрисФ е дърво, а не животно. ƒруг древен писател го нарича ДсокФ от лъчите на зал€зващото слънце.
√ърците са наричали еликсира на боговете, който ги е правел безсмъртни, с думата амбротос /амбрози€/- т€ също е свързана с английската дума ДамбърФ. “ози еликсир се пазел от богин€та ’ера, ко€то притежавала магически €бълки. Ћегендата доста напомн€ истори€та за богин€та —иф от норвежката митологи€ и нейните златни €бълки на безсмъртието.
 ехлибарът се е см€тал за защитен камък, затова по мрежите в древните амфитеатри се окачвали малки късчета, за да се защити арената от дивите животни. √ладиаторите го слагали по оръжи€та и броните си. ѕлиний пише, че гравирани€т кехлибар струвал повече от здрав роб.
 ехлибарът се използва от векове за лекарство. јрабските лекари го слагали стрит на прах в много от своите лекове. ѕлиний пише, че е добро средство за възпалени сливици и други инфекции на гърлото. —трит на прах кехлибар разтворен във вино, се пиел при хистери€, треска, круп, астма и сенна хрема. ‘ино смл€н и смесен с мед и розово масло, бил капван в ушите при болки и инфекции. –имските лекари предписвали микстура от фино смл€н кехлибар и мед от јтика- вземали го вътрешно при влошено зрение. ѕодобен лек се използвал при проблеми с пикочната система, раждане, разклатени зъби и нередовна менструаци€.
 ехлибарът се използвал за медицински цели чак до XVIII век- предписвали го при световъртеж, астма, артрит, дизентери€, припадъци, жълтеница, скрофулоза, нервни пристъпи, простуда на главата, сърдечни болести и като предпазно средство срещу чумата.
—поред друго древно в€рване, той пази от черна маги€ и служи като противоотрова. “о все още е живо в много източни страни, където се изработват мундщуци на лули и цигарета от кехлибар, за да не се предават инфекции.
јзиатските култури използват броеници от кехлибарени мъниста за вглъб€ване и дълбока медитаци€- см€та се, че те подпомагат процеса на просветление и развиват €сновидски способности. ¬ една китайска легенда се казва, че кехлибарът се е образувал от душите на умрели тигри.
¬ аптеките и санитарните магазини в много страни все още продават готови соли от кехлибар, от които могат да се приготв€т разтвори, сиропи и мазила. » до днес се употреб€ва люто масло, дестилирано от кехлибар, под името Дмасло от сункцинитФ или Дкехлибарено маслоФ. “ова вещество прилича повече на терпентин и се прилага широко за приготв€не на най- различни мехлеми.
ѕопул€рните навремето в Ўотланди€ ДламерскиФ /кехлибарени/ мъниста се см€тали за много ефикасно магическо средство срещу вс€какво зло, за предпазване от заклинани€ и лош късмет и кат олекарство срещу вс€какви болести. ћного хора в Ўотланди€ и ≈вропа и до днес нос€т такива гердани. ѕокойни€т персийски шах носел гол€м къс кехлибар околло врата си, за да го пази от убийци.
¬ »зточна јзи€ се нос€т амулети от кехлибар, изд€лани във формата на зайци, кучета, риби, жаби и лъвове, за да направ€т мъжете потентни, а жените- плодовити.
 ехлибарът обикновено се свързва с астрологичните знаци –ак, “елец и Ћъв, но н€кои автори см€тат, че се отнас€ до ¬одолей.
 ойто сънува кехлибар, да очаква пътешествие, преместване или пром€на.

Ћ≈„≈ЅЌј ≈Ќ≈–√»я: Ќосете кехлибар на врата си, за да се справите с гръдни болести, възпалено гърло, бронхит, астма и кашлица. ќсвен това той се използва за лечение на ревматизъм, глухота, жълтеница, главоболие, гуша, кърв€щи венци и проблеми с храносмилането. “върди се, че е особено полезен при хистери€. ¬исоките му вибрационни честоти могат да изчист€т и обнов€т цели€ организъм и вс€ко от енергийните тела. ѕо- светли€т кехлибар е най- ефективен за психично изчистване и лечение, докато по- тъмни€т помага най- вече в период на възстанов€ване. —поред една традици€, при кръвотечение от носа тр€бва да се постав€т късчета кехлибар в ноздрите.

ћј√»„≈— »  ј„≈—“¬ј: Ћекува, облекчава, хармонизира. ѕомага за стабилизирането на кундалини и насочва интелекта към по- духовни пътища. »зползвайте го, за да увеличите силата на заклинани€та си и да приблечете богатство. ѕоставете го на олтара, за да станат заклинани€та ви още по- мощни.

јмброид: /кехлибар, пресован в различни форми; тъмно червено- златист/: уталожва страховете и ни помага да разсъждаваме разумно.

ѕрозрачен, тъмночервен: —ъхран€ва или отстран€ва негативните емоции; успоко€ва.

ѕрозрачен златисто- каф€в: »зостр€ фокусирането на ума; из€сн€ва обърканите мисли; балансира шеста чакра.

ћлечно- златист: ƒейства като прозрачни€, но енерги€та му е по-вдъхнов€ваща.

ћорски кехлибар: /ƒругото име на бирмата; масивен, тъмно златисто- каф€в/: ѕомага ни да останем неутрални и реалистични в трудни ситуации; балансира пета чакра.

ћагическо приложение

 ехлибарът е толкова привлекателен и ползотворен органичен материал, че веро€тно ще се сдобиете с повече от един. ћожете да носите кехлибарени накити и по вс€ко време, тъй като той успоко€ва нервите и духа и дава усещане за закрила. —ложете го върху сво€ олтар или магическото си Дработно м€стоФ, за да привлечете благополучие и да подсилите вс€ко магическо действие или заклинание, което правите.
јмброидът или пресовани€т кехлибар е естествен кехлибар, който е бил внимателно нагр€т дао размекване и след това пресован в различни форми. „есто се среща във вид на пирамида; сложете € върху лист харти€, на който сте написали желани€та си за следващата седмица, месец или друг период от време, по ваш избор.
јко е обработен във вид на топка, може да се използва за различни магически и духовни цели. ƒръжте €, докато медитирате върху предишните си животи. ¬ибраци€та и може да ви свърже с подсъзнанието и така да отвори обратни€ път към онова прераждане, което в момента вли€е- положително или отрицателно- върху насто€щи€ ви живот. ћожете да € използвате и при медитаци€ за създаване на по- здрава връзка с духовните ви водачи- така ще им дадете възможност да ви съобщават онова, което ви е необходимо за по- бърз духовен растеж.
јко имате топка от тъмен кехлибар, можете да € използвате при болки в мускулите, като € търкал€те бавно и нежно върху болезнените места. ƒокато правите това, пон€кога се случва да видите картини от миналото, с които може да сте, а може и да не сте свързани.
»збрани сайтове кехлибар