¬ј–÷ќ¬  –»—“јЋ

“¬Џ–ƒќ—“: 7.

÷¬я“:  варцови€т кристал се среща в различни цветове, за разлика от прозрачни€ /бели€/ планински кристал. ¬иолетови€т аметист, розови€т и опушени€т кварц, авантюринът и жълти€т цитрин принадлежат към семейството на кварцови€ кристал, наред с н€кои други минерали. ѕланински€т кристал е безцветен и прозрачен.

Ќј’ќƒ»ўј: Ќавс€къде по света.

ќѕ»—јЌ»≈: ≈стествени€т планински кристал притежава н€кои доста необикновени качества. ѕри термична обработка повърхността му се наелектризира; това се нарича пироелектричество. —ъщото се получава и при приложен насочен натиск- тази способност се нарича пиезоелектричество. »нтересен е фактът, че същите свойства се наблюдават и при синтетичните кристали. ѕо тази причина кварцовите кристали са много полезни за изработването на дълбоководна апаратура, часовници и настройка на радиочестотите. 60% от земната кора е съставена от кварц или силициев двуокис. ѕ€съчните плажове всъщност са изградени от миниатюрни кварцови кристали, а златисти€т им цв€т се дължи на жел€зото, съдържащо се във водата.
ѕланински€т кристал се подраздел€ на много категории. ћлечни€т е б€л, съставен предимно от капсули с вода, а ирисови€т блести в цветовете на дъгата поради безброй миниатюрни пукнатини. –утилови€т кварц съдържа златисти рутилови иглички, а сагенитът /Фкосите на ¬енера или на “етидаФ/ има мрежовидни шарки от рутил, черен турмалин, зелен актинолит или епидот. ќстаналите видове са описани последователно в тази глава. Ќай- големи€т, известен досега кварцов кристал, е дълъг около шест метра.

»—“ќ–»я » Ћ≈√≈Ќƒ»: ƒревните см€тали кварцови€ кристал за вкаменен лед, образувал се в продължение на векове в студените планински пещери. “ова мнение било поддържано чак до 1777 г. ѕраисторическите хора на територи€та на ‘ранци€, Ўвейцари€ и »спани€ го използвали още 75 000 г.пр.н.е.
√ърците наричали най- напред всички видове кварц кристалос, а прозрачни€ планински кристал- асентета /без сърцевина/. ƒумата ДкварцФ може би произлиза от слав€нското кварди, ДтвърдФ. ѕървото обозначение на латински- quarzum- датира от XVI век и е дадено от германски€ писател јгрикола; той пише, че рудокопачите в Ѕохеми€ /„ехи€/ наричат така кварцови€ кристал. —поред Д–ечника на ”ебстърФ, правописът на думата на английски постепенно се променил от chrystal до crystal- в периода между XV и XVII век.
јрхеолозите са открили египетски и вавилонски издели€ от планински кристал- скарабеи, вази и цилиндри, датиращи още от 1500 г.пр.н.е. –имл€ните внас€ли големи количества кристали от јлабандина в ћала јзи€, като почти не ги обработвали и гравирали. Ќо по онова време било модерно римските дами да нос€т кристални топки, за да охлаждат ръцете си през горещините. –имските войници също използвали кристални топки и лещи, с които фокусирали слънчевите лъчи и обгар€ли раните си, получени в битките.
ѕланински€т кристал, познат още под името Дќгледалото на вещицитеФ или Д«везден камъкФ /стар английски термин/, бил използван при много древни ритуали за запалване на свещени€ огън. ѕо време на ≈левзинските мистерии в √ърци€, в чест на богин€та ƒеметра, фокусирали слънчевите лъчи с помощта на кристал и запалвали огън€.
“върди се, н€кога етиопските царе били погребвани в гробници от чист кристал, който идеално запазвал телата им. Ќо не само те. ’абсбургите във ¬иена притежавали императорска съкровищница в подземието на ÷ърквата на капуцините. ¬ътре имало 150 кристални вази, със златна корона върху вс€ка от т€х. “ам се съхран€вали сърцата на членовете на императорското семейство. ’ерцог ‘ранц, който починал в Ўвейцари€, поставил началото на този обичай, като запов€дал след смъртта му сърцето му да бъде консервирано и занесено обратно във ¬иена.
ѕрез XIX век изследователите открили големи количества прекрасно изработени предмети от кварц във ‘ренските и јвстрийските јлпи. “ова били останки от много стара, отдавна забравена цивилизаци€.
»рландските келти наричали планински€ кристал ДЅожи камъкФ. “е го зарав€ли заедно с телата на мъртвите; подобен обичай имат и н€кои американски индианци.
¬ ц€ла ≈вропа, »рланди€ и јнгли€ са открити огромно количество дребни кристални топки, монтирани в метални обръчи; веро€тно навремето са били широко разпространени амулети за защита от зложелатели. ¬ н€кои райони на съвременна »рланди€ и до днес в€рват, че те привличат благоразположението на леприкорните и природните духове.  ърмачките от векове нос€т огърлици от кристални мъниста, за да не им секва мл€кото. ѕон€кога разбърквали стрит на прах кристал с мед и им го давали за по- обилна кърма.
ќбича€т да се гадае на кристални топки идва още от друидите. ѕо времето на сър ”олтър —кот ги наричали Дмогъщи камъниФ. «а €понците те са ДтамаФ и представл€ват символ на безкрайността.
ќт —редновековието и –енесанса насам прозрачни€т кристал е много попул€рен сред практикуващите церемониална маги€. ћагическите поръчки завършвали с кристален връх; кристални топки и пръчки били използвани за сърцезание, с €вното намерение да се отвор€т свръхсетивните възпри€ти€; кристални висулки били прикачвани на верижки и служели за махало и други радиестезични цели.
ѕрозрочни€т кварцов кристал и до днес се използва за пророкуване и гадаене. „есто последователите на ”ика постав€т пръчки, топки и друзи на олтарите си, заради способността на кристала да повишава енерги€та по време на магически€ ритуал. ћного хора слагат кристални пръчки при гадателските си пособи€, за да увеличат силата им.
Ћекарите в стари времена използвали лещи от планински кристал за операции и обгар€не на рани. ѕрез XVII век все още предписвали попул€рни€ лек от кристален прах, смесен с вино, при дизентери€, скрофулоза, подуване на жлезите, очни и сърдечни болести, болки в корема, треска и за утол€ване на жаждата. ѕритискали кристал къмбузата, за да облекчат зъбобола.
√адаенето на кристална топка е добре познато. “ова е много стара практика, ко€то може би идва от ѕерси€. Ќо от средата на XIX век гадателските топки в ≈вропа обикновено били изработвани от берил, а не от планински кристал. ƒнес в »нститута Д—митсониънФ /в —јў/ е изложена кристална сфера с размер почи 30 см. ¬ диаметър. Ќай- гол€мата известна кристална топка, изработена в  итай, е още по- гол€ма.
японците наричат планински€ кристал тама /съвършени€т скъпоценен камък/ и го използват от дълго време за изработване на топки и красиви презмети на изкуството. ƒругото му название е Ддъхът на Ѕели€ драконФ.  итайците са го наричали чин и винаги са го почитали и уважавали като талисман за концентраци€. 
јрабите също познавали кварцови€т кристал и особено многоцветни€ кварц, който пон€кога наричали Дкристал на дъгатаФ.
Ћечителите на австралийските аборигени твърд€т, че в телата им има запечатани дребни планински кристали, наричани от т€х ултунда, които осигур€ват техните магически и мистични сили. ћагьосниците в јвстрали€ и Ќова √вине€ призовават дъжд с помощта на кристали. Ќ€кои американски индианци навремето са ги почитали като могъщи талисмани за лов и ги ДхранелиФ с кръвта на пл€чката. Ќ€кои култури в ёжна јмерика и до днес в€рват, че във всеки кристал живее дух или душа на починал човек; затова никой не бива да вижда или използва тези толкова свещени камъни, освен посветените. —поред една много древна легенда, планински€т кристал съдържа всички познани€ и тайни, съществували н€кога на «ем€т€. ћоже би оттук идва и убеждението на южноамериканците, че се обитава от духове. Ќосели го, за да се паз€т от лоши сънища, заклинани€, магии, тайни врагове и отрови.
ћаите, ацтеките и цивилизациите преди т€х, както и инките, изработвали религиозни орнаменти и предмети от кварцов кристал. ћаите използвали и прозрачен планински кристал за диагностика и лечение на болести. » до днес сред коренното население на ёкатан има обичай да се потап€ кристал в купа с ром и след това да се гадае по него, като се държи така, че да отраз€ва пламъка на свещ.
ѕланински€т кристал винаги е бил на гол€ма почит в Ўотланди€; в много кланове той се предава по наследство като Дкамък на победатаФ. ¬ н€кои райони на Ўотланди€ и »рланди€ хората и до днес поливат вода върху древни свещени кристали и след това € дават на добитъка си като защита от магии, болести и самодиви.
»ндианските племена в —еверна јмерика познавали кварцови€ кристал и го използвали при тайни ритуали за предсказване на бъдещето, както и за лечение. Ўаманите го носели в лечителските си торби като необходимо средство за доказване на шаманските им умени€.
ѕрозрачни€т кварцов кристал е изключително мощени тр€бва да се отнас€ме към него с уважение. “ой въздейства деликатно върху нашите тела, умове и дух, като всеки усеща това по свой индивидуален начин. ќт хил€долети€ той е използван за подсилване на медитаци€та и за извис€ване на душата и съзнанието.
Ќ€кои автори не са съгласни с използването на оловни кристали. »ма доказателства, че оловни€ кристал, че оловни€ кристал притежава същите качества като природни€, но по- слаби. ќт него се прав€т отлични и красивимахала и кристални топки. —илата им е много индивидуална, затова тр€бва да проверите всеки предмет поотделно, преди да го купите.
«а съжаление това предубеждение се простира и върху шлифованите и обработени естествени кварцови кристали.  акто и при оловни€, не е подкрепено от доказателства. ќнези, които отказват да работ€т с оформени и шлифовани природни кристали, не са имали достатъчно вълнуващи прежив€вани€. Ќапример, един повреден кристал, чиито връх е бил изкуствено възстановен, увеличава способността си да съхран€ва енерги€ и е способен да насочва енергийни€ поток с точността на лазерен лъч. 
ѕрозрачни€т кварц може да се свърже с всеки зодиакален знак: например хъркимърски€т- със —трелец; рутилови€т- с “елец и Ѕлизнаци; опушени€т- с  озирог и —трелец; турмалинови€т- с ¬езни.
 ойто сънува планински кристал, ще се освободи от враговете си. —ъщо така сън€т може да означава развиване на психични способности и пророчески дарби.

Ћ≈„≈ЅЌј ≈Ќ≈–√»я:  варцови€т кристал е многостранен лечител и може да бъде изключително мощен, затова тр€бва да се използва внимателно и разумно. –аботи добре във всеки лечебен процес.

ћј√»„≈— »  ј„≈—“¬ј: ѕланински€т кристал балансира емоциите; стимулира епифизата и хипофизата, както и мисловни€ процес. «арежда с енерги€ всички нива на съзнанието. ќтблъсква и разрушава негативните енергии и вибрации не само в енергийни€ щит на т€лото, но и в околната среда.
ѕрекрасно средство за медитаци€, защото улесн€ва общуването с ¬исши€ јз, духовните водачи и съществата от други измерени€. “ъй като се управл€ва от Ћуната, той ще направи медитаци€та ви по- дълбока и интензивна.
јко си сложите диадема с кристали, т€ ще усили телепатичните ви способности и ще направи визуализациите ви по- €сни; ще повиши свръхестествените ви способности.
“ози кристал съхран€ва, предава и увеличава енерги€та. ћожете да програмирате всеки отделен екземпл€р да задържа конкретни енергии.
ѕоставете по един кристал в четирите посоки, докато извършвате ритуала си, или го дръжте при гадателските си пособи€. Ќосете или дръжте в себе си планински кристал за късмет. “ъй като той отраз€ва всеки цв€т на дъгата, може да въздейства върху всички чакри едновременно. 

јква аура /прозрачен кварц със синкав оттенък, дължащ се на много фина златна бан€/: »ма много силно въздействие, защото фокусира, подобно на лазерен лъч. ”величава естествените сили на оригинални€ кварцов кристал или програмите, запечатани в него.

ƒвойно заострен /двувръх/: “ова е кристал, който завършва със заострени върхове от двата кра€. ≈нерги€та може да се тегли от едини€ и да се излъчва от други€. , или програмираната сила да се проектира от двата кра€.

≈динично заострен /едновръх/: “ози кристал е плосък или затъпен от едини€ край и заострен от други€. ≈нерги€та се поема през основата и се излъчва от върха.

ягодов: ѕо- червеникав от розови€ кварц. ¬ъпреки че има силни сънотворни вибрации, той придържа астралното т€ло близо до физическото по време на сън.

 

ћагическо приложение


«а да изчистите, презаредите и заземите кварцов кристал кристал, поставете го върху къс пирит или хематит. «а бързо временно изчистване го подръжте за н€колко минути под студена течаща вода. јко е много ДмръсенФ, направете му солена бан€ или го заровете.
Ќ€кои хора обичат да излагат кристалите си на пр€ка слънчева светлина, но според мен това не дава особен резултат, да не говорим за риска да се счуп€т или да предизвикат пожар. ¬место това аз ги остав€м на лунна светлина при пълнолуние- така те се зареждат по- добре с психични сили. ƒруг метод за презареждане и засилване на енерги€та на кристалите е като ги оставите да ги ми€т вълните на морето, във водопад или поток, както и под студена течаща вода в най- обикновена мивка.
«аровете малък къс кристал или ц€л комплект около н€кое растение, за да подпомогнете растежа му.
—ложете по един гол€м кристал в ъглите на имота, къщата или апартамента си за защита. јко н€мате възможност да ги оставите отвън, наредете ги вътре.
—ложете планински кристал върху третото око, докато медитирате над въпрос, който ви безпокои; в отговор ще получите образи, символи или директна информаци€. ћожете да поставите и по един в четирите ъгъла на ваната, за да заредите водата и да изчистите всички негативни енергии- така прави актрисата Ўърли ћаклейн.
—ложете четири кристални пръчки около магически€ си кръг- по една за вс€ка посока. ѕоставете пета в центъра.
 огато купувате кристали, не изб€гвайте онези, които имат пукнатини и инклузии. ћного от вътрешните пукнатини приличат на етерни портали или миниатюрни пейзажи от други светове. Ќ€кои от Дмъгл€винитеФвътре напомн€т облаци, порти или храмови завеси.
ќт хил€долети€ жреците, мистиците и шаманите зна€т, че кварцови€т кристал може да промени негативните мисли или състо€ни€ в положителни, ако онзи, който ги използва, е правилно мотивиран и съсредоточен.
»зчистете кристала си с благовони€ от градински чай, кедър или сандалово дърво.
јко искате да работите върху сънищата си с двувръх кварцов кристал, изберете напълно прозрачен с дължина поне 3,5- 4 см. ¬земете го в двете си ръце и помислете съсредоточено, че искате да получите правилно тълкуване на сън€. —лед това го сложете поз възглавницата си преди л€гане. Ќа сутринта го поставете на третото око и го помолете да ви помогне да разтълкувате сънищата си възможно най- точно.
—нимките на кристали, направени с  ирлианова фотографи€, са наистина изумителни. ≈нерги€та им изглежда като син€ звезда в средата, от ко€то във всички посоки се излъчва блест€ща б€ла светлина. ‘ормите на това лъчисто си€ние са различни при всеки отделен екземпл€р.
ћного известни хора в човешката истори€ са използвали кристалите като източник на вдъхновение и идеи. “омас ≈дисон ги наричал ДсъновнициФ, носел ги със себе си непрекъснато, за да го стимулират да създава нови идеи във връзка с изобретени€та си. ‘ренската писателка ∆орж —анд и английски€т поет ”йл€м Ѕътлър …ейтс също ги използвали за творческо вдъхновение.
»збрани сайтове кристал

Ќай-актуални страници кристал

  •  онтакти и връзка с нас  онтакти

  •  ристал Ѕлу ≈ќќƒ -  ъде се намираме  ъде се намираме

  • ѕродукти на  ристал Ѕлу - ѕротивопожарни системи, ÷ентробежни помпи за вода, ѕовърхностни и потоп€еми помпи, ѕречиствателни станции, ’идрофорни уредби, √енератори ѕродукти