јЋ≈ —јЌƒ–»“

“¬Џ–ƒќ—“: 8,5

÷¬я“:≈тествени€т александрит е пурпурночервен като на дневни светлина става зелен, а синтетични€ син.

Ќј’ќƒ»ўј: Ќай-качествени€ етествен александрит се добива в ”рал (–уси€).

ќѕ»—јЌ»≈: “ози кристал е много р€дка и ценна разновидност на хризоберила; той притежава необикновената способност на промен€ цвета си според светлината, с ко€то е осветен. ѕрез ден€ е изумруденозелен, но на изкуствено осветление става малиновочервен, бледоморав иличервено-каф€в Ц като истински хамелеон.
≈стествени€т александрит пон€кога може да достигне цена от 45 000 лева за съвсем малко парче, ако изобщо намерите откъде да го купите. –азновидността , наречена Дкотешко окоФ, е дори още по-скъпа и р€дка. “ова е най-скъпоценни€т от всички скъпоценни камъни, които промен€т цвета си. ¬се още има съвсем ограничени находища в –уси€, Ѕразили€ и Ўри Ћанка.

»—“ќ–»я » Ћ≈√≈Ќƒ»: јлександритът не се споменава в древните ръкописи. “ой е бил непознат чак до 1830г., когато го открили на около 100км от гр. ≈катерининбург в –уси€, на рожденни€т ден на ÷ар јлександър II; бил е наречен в негова чест. «елените и червените му оттенъци били същите, като цветовете на униформите на императорската гварди€.
Ќ€кои автори го оредел€т, като подход€щ за ¬одолей, други го свързват със —корпион.
 ойто сънува александрит го очаква борба и напредък.

Ћ≈„≈ЅЌј ≈Ќ≈–√»я: ¬ременно облекчава напрегнати емоционални състо€ни€.

ћј√»„≈— »  ј„≈—“¬ј: ѕредпазва астралното т€ло от прикачване на чужди енергиини нишки. ќтблъсква нежелани и непри€тни хора и енергии. ѕомага при духовна трансформаци€ и обновление.

 

ћагическо приложение

“ъй като естествени€ александрит е твърде скъп, по-добре потърсете синтетичен. Ќосете го винаги, когато ¬и предстои да попаднете в напрегната емоционална ситуаци€; докосвайте го често. јко неочаквано ¬и връхлети н€какво събитие, веднага след това направете следното заклинание: «апалете тъмносин€ и виолетова свещ, поставени поотделно, в обезопасени метални свещници. —ложете ги на олтара си или на м€сто, където могат да изгор€т докрай, без да угаснат или да застрашат други предмети.¬нимателно капнете една капка масло от пачули до фитила на син€та свещ и една капка лотосово масло Ц върху виолетовата. Ќаредете ги една до друга и поставете александрита между т€х. јко искате, запалете лотосовата есенци€.
Ќа малък лист харти€ опишете накратко негативната ситуаци€. —ложете го под свещника с тъмносин€та свещ. Ќа друг лист напишете положителните резултати, които искате да се получат от ситуаци€та и го поставете под свещника с виолетовата свещ.
«апалете син€та и кажете: ДЌе мога да премахна случилото се, но мога да промен€ резултата. ѕо мо€ вол€ и желание, нека се издигне стена около негативната енерги€ на тази ситуаци€.  акто изгар€ и умира тази свещ, така негативната енерги€ да се стопи и да се превърне в нищоФ.
«апалете виолетовата свещ и кажете: Д “ова е мо€та вол€ и желание. Ќека положителната енерги€ да нарасне и да се про€ви възможно най-бързо. јз съм защитен/а от негативната енеги€ и ме залива положителна енерги€.Ф
ƒокоснете камука между свещника и кажете: Д “ова е мо€т закрилник, това е стената, ко€то позвол€ва единствено на доброто да ме обгради и да ми въздейства. “ози камък поглъща всички негативни енергии, които го докосват и ги промен€ към по-добро.Ф
 огато свещите изгор€т и изстинат напълно, скъсайте листа, на който е описана негативната ситуаци€. »зхвърлете парчетата на боклука, заедно с остатъците от тъмносин€та свещ, ако има такива или ги заровете далеч от имота си. «а предпочитане е боклука, защото това е м€стото на негативните енергии. —ложете александрита върху листа с положителните резултати, които желаете и го оставете там в продължение на седем дни.
»збрани сайтове негативната

Ќай-актуални страници негативната

  • Ѕотев /¬раца/ разби ¬ере€