ј ¬јћј–»Ќ

“¬Џ–ƒќ—“: 7,5-8.

÷¬я“: ќттенъци на светлосиньо, небесносиньо, синьозелено, морскосиньо.

Ќј’ќƒ»ўј: Ѕразили€, ”рал и —ибир в –уси€, јфганистан, ѕакистан, »нди€, Ќигери€ и ћадагаскар.

ќѕ»—јЌ»≈: ќт семейството на берила. јквамаринът притежава свойството дихроизъм, което означава, че изглежда син от един ъгъл и прозрачен - от друг. ќткрит е аквамарин, с качества на скъпоценен камък, с дължина почти 1 метър и без дефекти. Ќай-ценните екземпл€ри идват от Ѕразили€, където се наричат cascalho. “ъмносин€та разновидност се добива в ћадагаскар.
“ърговците на скъпоценни камъни така и не ус€ват да го имитират успешно или да направ€т синтетичен аквамарин.

»—“ќ–»я » Ћ≈√≈Ќƒ»: »мето на този кристал идва от латинските думи aqua (вода) и mare (море); той наистина наподоб€ва светлите нюанси на морската вода.
÷ени се високо на »зток като Дкристала на пророците и мистицитеФ, защото придава чистота на онзи, който го носи.
Ќ€кога гол€м аквамарин е крас€л короната на английски€т крал ƒжеймс II. ѕо-късно, когато оцен€вали скъпоценните камъни, инкрустирани в не€, се оказало, че е само парче стъкло. Ќикой не знае как и кога е бил изваден истински€т камък.
 озмински твърди, че аквамаринът, както и всички други камъни от семейството на берила, са свързани със зодиакални€ знак “елец, защото кристалната им структура е шестостенна, а числото 6 принадлежи на ¬енера. ƒруги автори го асоциират с Ѕлизнаци, –иби и ќвен.
 ойто сънува аквамарин, ще има при€тели, които го обичат, щастлива връзка и при€тни занимани€ в обществото.

Ћ≈„≈ЅЌј ≈Ќ≈–√»я: “върди се, че аквамаринът помага за задържане на течности в организма, защото стимулира бъбреците, черни€ дроб, далака и щитовидната жлеза и по този начин пречиства т€лото. “ой успоко€ва нервите, освен това лекува болести на очите, гърлото и стомаха. ѕреди време са правели очила от аквамарин, защото облекчава очите.

ћј√»„≈— »  ј„≈—“¬ј: ѕречиства ума и засилва творческите способности. Ѕалансира емоциите. ѕомага за освобождаване от страхове, съмнени€ и фобии и така ни прави по-толерантни и ни кара да поемем отговорност за сво€ живот и за действи€та си. ѕревръща колебливостта във вътрешен контрол.
ƒобро средство за медитаци€, защото носи успокоение, душевен мир, вдъхновение и любов. ”величава личната сила и укрепва аурата. ѕомага ни да поемем контрол над вс€ка ситуаци€, в ко€то тр€бва да бъдем силни.
“ози кристал е много полезен, ако ни предстои съдебен процес или спор, защото предпазва от несправедливост и врагове. Ѕи могъл да събере отново брачните партньори след развод. јко го носите ще ¬и предпазва от злополуки и ще привлича богатство.
ѕознат като мистичен и €сновидски кристал, аквамаринът има балансиращ върхувсички тела; вибрациите му са фини и с дълготрайто действие. „удесно средство за пречистване на емоциите, духа и ума. »зостр€ интуици€та, като същевременно успоко€ва неспокойни€ ум. “върди се също така, че отвар€ канал за общуване с водните същества

ћагическо приложение

јквамаринът има редица приложени€, но е най-силен в пробуждането на психичните способности. јко го носите, той ще изостри чувствителността на подсъзнанието ¬и, а пон€кога дори ще премахне менталните бариери и ще позволи на свръхсеивните усещани€ да потекат свободно. јко сте много чувствителни към чужди мисли и вибрации, носете аквамарин заедно с опушен кварц. “ази комбинаци€ ще смекчи силата на прииждащите отвън психични сигнали, а същевременно опушени€т кварц ще ¬и заземи във физически€ св€т. ѕо този начин н€ма да бъдете непрекъснато заливани от нежелани външни вли€ни€.
»збрани сайтове защото

Ќай-актуални страници защото

  •  омпютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

  • ƒѕ –јќ празнува 15 години от създаването си

  • ”скорени курсове за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet »нтензивен курс за начинаещи