Няма замърсяване на р. Марица /17.02.2009/

Няма замърсяване на р. Марица след вливането на р. Луда Яна в нея,

показват резултатите от взетите водни проби от експерти от Басейнова дирекция – Пловдив.
Само в два пункта на река Луда Яна има отклонения от пределно допустимите стойности. При с. Росен съдържанието на манган е с 46 процента , а на мед с 44 процента над нормите. Преди устието на реката съдържанието на манган превишава 2 пъти, а съдържанието на мед е с 42 процента в повече. 

По разпореждане на министър Чакъров мониторингът на река Луда Яна ще продължи до трайното отстраняване на проблема. Проби се взимат от предварително набелязаните пет пункта – по река Луда Яна, преди замърсяването, на мястото на замърсяване, след замърсяването при хидрометричния пункт с. Росен, на точката на заустване на р. Луда Яна в Марица и по р. Марица след заустването на Луда Яна.

Пресцентър на БД-Пловдив


Сподели във facebook


Избрани сайтове Марица